Rohkeasti ihmisarvon puolesta – Helsingin Diakonissalaitos

transparent image

Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö. Tarjoamme vaikuttavia palveluita ihmisille, jotka ovat vaarassa jäädä yhteiskunnassamme syrjään. Tavoitteenamme on, että jokaisella on mahdollisuus arvokkaaseen elämään. ”Toiminnasta ja omaisuudesta syntyvällä tuotolla toteutamme säätiön perustehtävää, työtä ihmisarvoisen huomisen puolesta”, Helsingin Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström kertoo.

HDL on yhteiskunnallisten ongelmien ja erityisryhmien asiantuntija. Luomme uusia ratkaisuja etenkin niillä alueilla, joilla ihmisarvo on uhattuna. Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että olemme omalta osaltamme ratkaisemassa yhteiskunnallisia ongelmia ja olemme mukana vastuullisessa ja läpinäkyvässä palvelutoiminnassa. Se kertoo myös verkostoitumisesta yhteiset arvot jakavien yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Säätiömme muodostaa yhteiskunnallisen konsernin tytäryhtiöineen, joista merkittävin on Diakonissalaitoksen Hoiva Oy.

Konsernimme on erikoistunut vaativien erityisryhmien palveluihin kuten esimerkiksi  nuorten palveluihin. Kaikissa toiminnoissa palvelutuotannon rinnalla vahvistetaan kansalaistoimintaa. Eräs tärkeimmistä tuottamistamme palveluistamme on Vamos, joka lisää merkittävästi ja vaikuttavasti nuorten hyvinvointia.

Vamos-palvelut kulkevat nuoren kanssa

Vamos-palvelut ovat matalan kynnyksen toimintaa monenlaisen tuen tarpeessa oleville nuorille. Vamos auttaa nuoria asettamaan tavoitteita elämälleen ja kulkemaan niiden suuntaisesti. Jokaisella nuorella on oma Vamos-työntekijä, jolla on aikaa paneutua hänen asioihinsa, rakentaa palveluun kiinnittymistä ja luottamusta, joka taas auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Vamoksessa nuoren omia voimavaroja ja toimintakykyä vahvistetaan.

Tällä hetkellä Vamosin toiminta pyörii Helsingissä, Espoossa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Rovaniemellä ja Turussa. Sen toiminnan ydin on yksilö- ja ryhmävalmennuksessa. Vamoksen asiakkaina on koulutus- ja työelämäpolkujen ulkopuolelle jääneitä nuoria, maahanmuuttajataustaisia nuoria, turvapaikkahakijanuoria sekä romaninuoria.Toiminnan ydin on yksilö- ja ryhmävalmennuksessa. Lisäpalveluina Vamoksessa on muun muassa etsivää nuoriso- ja seniorityötä, uravalmennusta ja kuntouttavaa työtoimintaa.

Vuonna 2017 Vamoksessa käynnistyi Mindset-valmennus, joka keskittyy psykososiaalisten taitojen kehittämiseen. Mindset keskittyy kotiin syrjäytyneisiin nuoriin ja sen toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä etsivät nuorisotyön ja sote-palveluiden kanssa.

Vamoksessa työmalleja kehitetään eri asiakasryhmien tarpeisiin tiiviissä yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Toimipisteissämme ja yhteistyöverkostoissa rakennetaan yhteisöjä, joissa jokaiselle löytyy mielekäs ja tavoitteellinen yhdessä olemisen, tekemisen ja oppimisen paikka. Yhteisöjen kautta vahvistetaan asiakkaiden osallisuutta, toimijuutta ja yhteiskuntaan integroitumista.

Vaikuttavuuden voi todeta

Nuorten psyykkinen hyvinvointi on itsessään tärkeä asia, mutta sen konkreettisia vaikutuksia suomalaiselle yhteiskunnalle ei voi aliarvioida. Vamoksen vaikuttavuutta on tutkittu tarkkaan ja tulokset puhuvat puolestaan. Esimerkiksi Espoossa on laskettu, että kun apua saanut nuori kiinnittyy työelämään 40 vuodeksi, kunta saa 100 000€ nettoverohyödyn ja suomalainen yhteiskunta säästää arviolta miljoona euroa. Ohjelman jälkeen nuoret myös käyttivät kymmenen prosenttia vähemmän kunnallisia sosiaali- ja psykiatrisia palveluita sekä muita tukipalveluita.

Tutkimustulokset kertovat myös nuorten itsensä arvostavan palvelua suuresti: 87% mukana olleista nuorista koki elämänsä muuttuneen parempaan suuntaan, 77% nuorista uskoi Vamoksesta lähtiessään asioidensa olevan tulevaisuudessa paremmin ja 80% nuorista koki psyykkisen terveytensä parantuneen Vamoksen aikana. Upeaa oli myös se, että 53% nuorista saa työ- tai opiskelupaikan jo ohjelman aikana.

Nuorten syrjäytyminen on yhteiskunnassamme vakava ongelma. Jokainen meistä voi pienilläkin teoilla vaikuttaa syrjäytymisen estämiseen vaikkapa osallistumalla Vamoksen toimintaan vapaaehtoisena tai lahjoittajana.

Lue lisää Helsingin Diakonissalaitoksesta

Helsingin Diakonissalaitos on mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa, joka nostaa esiin hyvää tekeviä yhteiskunnallisia yrityksiä. Nämä yritykset ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia, toimivat vastuullisesti ja käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Hyvät yritykset tunnistat Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

 

Jaa artikkeli