Validiuksen valtteina kohtuullisuus ja kotimaisuus

transparent image

Perintätoimistot voivat ihmisten mielissä näyttäytyä epämääräisinä ja jopa härskeinä. Tämä johtuu siitä, että alalla on käytetty hyväksi perintälakien laveutta. Perintäpalveluja käyttävät yritykset eivät aina välttämättä ole edes tietoisia siitä, millaisiin summiin perintätoimistot ovat maksut nostaneet prosessiensa aikana.

– Siksi on aika uudistaa perintäalaa sekä tuoda kotimaisuus ja kohtuullisuus kilpailuvaltiksi perintäalalle, toteaa Validius Group Oy:n toimitusjohtaja Joakim Donner.

Perintätoimiala perustuu lain lähtökohtaan, jonka mukaan velallisen on korvattava velkojalle perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut edellyttäen, että ne ovat perittävän saatavan suuruuteen, suoritettuun työmäärään sekä tehtävän tarkoituksenmukaiseen suoritustapaan nähden kohtuulliset.

– Tarkkoja summia, lukuja tai prosenttiosuuksia ei kuitenkaan ole yritysperinnän puolella kirjattu, mikä mahdollistaa ylilyönnit ja tekee mittaamisesta vaikeaa. Niinpä näkemyseroja ratkaistaan viime kädessä yleisessä tuomioistuimessa, kertoo Donner.

Perintätoimiluvan haltijoita valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Vuoden 2015 aikana AVI antoi perintätoimialan yrityksille yhteensä 11 varoitusta. Joitakin toimijoista oli jopa varoitettu useammin kuin kerran. Validiuksen toiminta perustuu strategialle, jonka mukaan toimialaa on tarkoitus uudistaa prosessin läpinäkyvyydellä ja kohtuullisuudella. Asiallisesti toteutettu perintä vaalii toimeksiantajien asiakassuhteita.

Kokemus ja kotimaisuus

– Parhaan kiitoksen hyvin tehdystä työstä saamme, kun ratkaisemme vaikean tilanteen siten, että sekä toimeksiantajamme että heidän asiakkaansa kiittävät.

Validiuksen kotimaisuudesta kertoo yritykselle myönnetty Avainlippu.

– Avainlippu on meille kilpailuetu. Me korostamme ylpeinä kotimaisuutta toimialalla, jota dominoivat ulkomaiset toimijat.

Pitkään perintäalalla toiminut Joakim Donner on seurannut alan kehitystä näköalapaikalta. Hänen mukaansa paljon parjatulla alalla on myös toimijoita, jotka ovat valmiita toimimaan toimeksiantajan hyväksi.

Donner puhuu yhteisvastuusta, jossa perintätoimijan ja toimeksiantajan yhteistoiminnan myötä saadaan tulokseksi malli, jossa myös velallisen tilanne huomioidaan. Yhteisvastuullisuus on mahdollista vain, jos kulujen muodostus ja prosessit ovat toimeksiantajalle näkyvillä.

– Sovittelemme ja neuvottelemme toimeksiantajan näkökulmasta, mutta toimimme aina vastuullisesti velallista kohtaan. Huolehdimme siitä, että kauppasuhde velkojan ja velallisen välillä voi jatkua myös mahdollisten perintätoimien jälkeenkin.

www.validius.fi

Teksti: Päivi Brink

Jaa artikkeli