UPM:n Avainlippu-taimet lisäävät luonnon monimuotoisuutta – vastuulliset teot tänään näkyvät vuosien päästä

transparent image

UPM:n Joroisten taimitarhan pienet Avainlippu-taimet ovat tärkeässä roolissa metsiemme kasvun ja luonnon monimuotoisuuden turvaajana ja edistäjänä.

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme vakavimpia kriisejä, joita vastaan vain monimuotoinen ja hyvinvoiva metsä pystyy taistelemaan. Kestävästi hoidetuissa metsissä puiden kasvu ja luonnon monimuotoisuus on turvattu, mikä mahdollistaa myös fossiilisia raaka-aineita korvaavien uusiutuvien tuotteiden valmistamisen.

UPM on sitoutunut lisäämään luonnon monimuotoisuutta omissa metsissään. Yhtiö on toteuttanut omaa toimintaohjelmaansa monimuotoisuuden turvaamiseksi jo yli 20 vuoden ajan ja monimuotoisuustavoitteita ja -mittareita kehitetään jatkuvasti yhä kunnianhimoisemmiksi. UPM on aktiivisesti mukana myös koko alan toimintatapojen kehittämisessä.

Pitkäjänteistä työtä

Keinoja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi on useita: UPM yhdistää aktiivisesti luonnon monimuotoisuutta edistävät toimenpiteet metsätalouden käytäntöihinsä, edistää metsien suojelua ja tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Konkreettisina tavoitteina ovat tällä hetkellä esimerkiksi lahopuun määrän lisääminen ja puulajiston monipuolistaminen.

Vuonna 1980 perustetulla Joroisten taimitarhalla kasvatettavat pienet Avainlippu-taimet ovat käytännön keino tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarhalta taimet matkaavat niin yksityisten metsäomistajien kuin UPM:n omille tiloille kasvamaan tulevaisuuden metsiksi ja turvaamaan sekä metsien kasvua että niiden monimuotoisuutta.

UPM Joroinen, UPM0220_Taimitarha

Monimuotoisuustavoitteiden saavuttaminen on hidasta työtä, mikä vaatii valtavasti aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Vastuulliset teot tänään näkyvät vasta vuosien päästä.

Koivua ja tervaleppää

UPM:n taimitarhalla kaikki taimet kasvatetaan suomalaista alkuperää olevista siemenistä. Eniten Joroisissa kasvatetaan kuusen, männyn ja koivun taimia.

Taimitarhalla monimuotoisuustavoitteiden kehitys näkyy muun muassa tervalepän taimien kasvatuksessa. Tervalepän taimia alettiin kasvattaa muutama vuosi sitten, jotta koivun ja tammen lisäksi voitaisiin tarjota myös muita lehtipuita.

Koivun taimia kasvatetaan Joroisissa kolmanneksi eniten ja tuotantomäärät ovat viime vuosina olleet nousussa. Rauduskoivu on Suomen yleisin lehtipuu ja äärimmäisen tärkeä erityisesti havuvaltaisissa metsissä, missä koivun lehtikarike parantaa maaperän laatua.

www.upm.com


Tämä kirjoitus on osa Vastuullisuusteko-artikkelisarjaa, jossa tuomme esiin jäsenyritystemme esimerkkejä siitä, miten vastuullisuuden eri osa-alueita toteutetaan yrityksissä.

Jaa artikkeli