Touchpoint – kohti tekstiilien kiertotaloutta

transparent image

Touchpointilla on tunnistettu tekstiiliteollisuuden suurimmat ympäristövaikutukset. Yli puolet tuotteen hiilijalanjäljestä on jo syntynyt ennen kuin sitä aletaan ommella kasaan. Näin ollen materiaalivalinnoilla ja uusien ympäristöystävällisempien tekstiilimateriaalien tukemisella pienennämme osaltamme suurinta vaatteen päästölähdettä.

Toinen merkittävä haaste vaateteollisuudessa on tekstiilijäte mitä syntyy, kun vaate poistuu käytöstä. Vuosittain Suomessa syntyy 85 770 000 kiloa tekstiilijätettä, mikä vastaa noin 3 600 täyttä puoliperävaunuyhdistelmää eli rekkakuormallista. Touchpointin tytäryhtiö Resterin toiminnan myötä voidaan taata asiakkaille, että heidän vaatteidensa ei tarvitse päätyä jätteeksi tai polttoon.

Touchpoint on vuonna 2008 perustettu kotimainen, ekologisten työvaatteiden edelläkävijä. Yritys syntyi palosta luoda kestävämpiä ratkaisuja tekstiilialalle. Haastamme jatkuvasti asiakkaitamme materiaalivalinnoillamme ja tuotteiden elinkaaren päässä huolehdimme poistotekstiileistä.

Miten vastuullisuus näkyy toiminnassamme?

Vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme aina tuotesuunnittelusta tuotannon ohjaukseen ja kuljetusjärjestelyihin. Tavoitteemme on helpottaa asiakkaidemme elämää ja auttaa heitä menestymään aiheuttamatta tarpeetonta ympäristökuormitusta: siksipä kehitämme tuotteitamme ja palvelumalliamme jatkuvasti. Samalla pohdimme resurssien ja luonnonvarojen säästämistä, ja asetamme itsellemme yhä kunnianhimoisempia tavoitteita toimia vastuullisemmin.

Kovaa kehitystä pandemia-aikana

Touchpointille kulunut vuosi on ollut erityisen merkittävä. Koronapandemian alkumetreillä ostimme tamperelaisen Domino Workwearin, ja samanaikaisesti integraatiotyön ohessa olemme mm. pohjustaneet yrityksemme ISO 9001 sekä ISO 14001 sertifiointia, edistäneet vastuullisuus- ja viestintästrategiaamme, ja julkaisseet ensimmäisen Vastuullisuusraporttimme. Vuoden 2021 alussa julkaistussa raportilla olemme myös koostaneet merkittävimmät laatu- ja ympäristötavoitteemme tälle vuodelle. Tavoitteiden saavuttamista seurataan organisaatiossa vuoden mittaan, ja horisontissa siintävät jo kirkkaana seuraavien vuosien tavoitteet.

Tulevaisuus on nyt

Lähitulevaisuuden tärkeinä vastuullisuustavoitteinamme ovat Suomen ensimmäiset hiilineutraalit työvaatteet sekä laajin valikoima ympäristöystävällisiä työvaatemateriaaleja. Tällä hetkellä panostammekin paljon sekä materiaalikehitykseen, että hiilijalanjälkilaskentaan. Olemme 24 muun suomalaisyrityksen kanssa mukana Global Compact:in Climate Ambition Accelerator -ohjelmassa, jonka avulla yrityksemme tulee vuoden 2021 aikana määrittelemään omat (Science Based Targets) päästövähennystavoitteet ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Samalla tulemme määrittelemään konkreettiset tavoitteemme hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi.

Uutta työtä ja innovaatioita kiertotaloudesta

Touchpointin työ vastuullisuuden saralla ei pääty organisaatiorajoihin. Olemme osa suurempaa ekosysteemiä, joka edistää kiertotaloutta. Kehitämme yhdessä innovatiivisten yritysten ja organisaatioiden kanssa vastuullisempia toimintamalleja. Tytäryhtiömme Rester on parhaillaan käynnistämässä tekstiilien mekaanista kierrätystä, mikä tuo Paimion seudulle uusia työpaikkoja ja Suomeen uudenlaista osaamista. Laitos on tärkeä palanen, mahdollistaen tekstiilijätteen uuden elämän tekstiiliraaka-aineena, ja luo uusia mahdollisuuksia hyödyntää poistotekstiiliä monilla teollisuudenaloilla Suomessa ja Pohjoismaissa. Investointi Resteriin on ollut Touchpointilta merkittävä panostus kiertotalouteen mutta koemme, että kunnianhimoiset tavoitteet ja toimet edesauttavat toimialan haasteiden ratkaisemisessa sekä uuden ekosysteemin kehittymisessä Suomeen.


Kuva: Restelin tuotantolaitos Paimiossa.

www.touchpoint.fi


Tämä kirjoitus on osa Vastuullisuusteko-artikkelisarjaa, jossa tuomme esiin jäsenyritystemme esimerkkejä siitä, miten vastuullisuuden eri osa-alueita toteutetaan yrityksissä.

Jaa artikkeli