Perustavan yhtenä vastuullisuustekona elämän kestävien kivien rakentaminen

transparent image

Puhekielessä perustuksista ja betonielementeistä käytetään termiä kivi. Perustavan missio ”elämän kestäviä kiviä” yhdistetään siksi näkyvään lopputuotteeseen eli perustukseen tai betonielementtiin. Samalla sillä on kuitenkin syvällisempi tarkoitus; jokainen voi rakentaa oman elämänsä Perustavan tekemien kivien varaan. Ne ovat nimittäin suunniteltu kestämään isältä pojalle.

Arvot katukuvassa

Kasvutavoitteiden ja laajentumisen keskellä, Perustavalla halutaan rakentaa hyvää ja turvallista työpaikkaa. Perustavan arvoja ovat ahkeruus, ihmisläheisyys ja tinkimätön laatu. Niiden kautta jokainen ymmärtää paremmin oman merkityksenä työyhteisön tasavertaisena jäsenenä.

Ennen jokaista palaveria tai kokoontumista kerrataan arvot. Esimerkiksi ahkeruus ei tarkoita asioiden perässä juoksemista vaan sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja annetuista lupauksista kiinni pitämistä. Ahkeruus on siis mieluummin oma-aloitteisuutta kuin ympäri vuorokauden työskentelyä.

Rakennusalalla taas laatu-sana on viljelty fraasi. Perustavalla laadulla viitataan mm. ammattiylpeyteen, rehellisyyteen, työturvallisuuteen ja siisteyteen. Kaiken kukkuraksi laatua mitataan näkyvällä lopputuotteella, jota taas tarkastellaan sekä rakenteen, kestävyyden että ulkonäön perusteella.

”Jos virheitä meille sattuu, ja varmasti sattuu, lupauksemme on korjata kaikki tehdyt omat virheet.”

Omista työntekijöistä huolehtiminen on tärkein vastuullisuusteko

Perustavan liiketoiminta perustuu ihmisten toteuttamiin perustuksiin ja betonielementteihin. Edustamme käsityövaltaista toimialaa ja tällä hetkellä Perustavalla työskentelee jo yli 350 työntekijää. Olemassa olevien työntekijöiden ja uusien työntekijöiden myötä arvo ”ihmisläheisyys” on meille sydämenasia.

Arvojen tarkoitus ei ole olla pelkästään sananhelinää. Olemme saaneet rakennusalan keskuudessa tunnustusta erilaisista ulostuloista ja tempauksista. Tehdyt toimenpiteet ovat pääosin omille työntekijöille suunnattuja, mutta samalla niistä on hyötynyt myös ympäröivä yhteiskunta. Esimerkkeinä käyköön lapsiperheiden tukeminen hoitoavun kautta, kuurojen työntekijöiden työllistäminen tai vaikka paikallinen sponsorointi urheilun ja yhdistystoiminnan saralla.

Perustavan tulevaisuus lepää työntekijöissä. Suhtaudumme kaikkiin ihmisin kunnioittavasti ja tasavertaisina sekä kohtaamme heidät aidosti läsnä olevina. On työyhteisön etu, että jokainen huolehtii omasta hyvinvoinnista ja yhteisestä työilmapiiristä. Epäonnistumiset hyväksymme osana kasvua ja monet perustavalaisista ovat päässeet kasvamaan yrityksen mukana sen eri vaiheissa.

Paras vastuullisuusteko on integroituna arkeen

Näyttävien vastuullisuustekojen sijaan, koemme Perustavalla tärkeäksi panostaa päivittäiseen toimintaan ja sitoa sitä kautta omat vastuullisuusteot jokaiseen työpäivään. On aina muistettava, että vastuullisuudella tarkoitetaan sekä taloudellista, sosiaalista että ekologista puolta. Esimerkiksi liiketoiminnan kannattavuus mahdollistaa niin työllistämisen, henkilöstöedut kuin ylipäätänsä toiminnan jatkuvuuden.

”Säännöllisesti tehdyt kyselyt ja tutkimukset omien työntekijöiden suuntaan kertovat päivän kunnosta, mutta kaikkien työntekijöiden yhteiset palkintomatkat ulkomaille tai PowerParkkiin kaikkien meidän onnistumisesta.

Ennen ja jälkeen vastuullisuustekojen, työntekijämme ovat kertoneet arvostavansa Perustavan ihmisläheistä johtamistapaa, itsenäistä työskentelykulttuuria sekä eteenpäin menevää meininkiä. Siksi panostamme työntekijöiden kouluttamiseen, joista esimerkkeinä mm. johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto toimihenkilöille ja asentajien e-oppimisen kurssi päivittäisen perehdytystyön rinnalle.

Perustavankin vastuullisuutta mitataan ympäröivän maailman kautta. Betonirakentamisssa tiedetään, että rakentamisessa käytetyn betonin karbonatisoitumisen ansiosta suuri osa sementin valmistuksessa syntyvistä hiilidioksidipäästöistä kompensoituu materiaalin elinkaaren aikana. Tämä taas on osa laajempaa kehitystyötä ekologisen vastuullisuuden puolella ja sitä työtä tehdään yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.

Valtteri Karjula
markkinointipäällikkö
Perustava
0440265166 / valtteri.karjula@perustava.fi

www.perustava.fi

Tämä kirjoitus on osa Vastuullisuusteko-artikkelisarjaa, jossa tuomme esiin jäsenyritystemme esimerkkejä siitä, miten vastuullisuuden eri osa-alueita toteutetaan yrityksissä.

Jaa artikkeli