Kuka johtaa etätyöläistä?

transparent image

Joillekin pomoille ja yrityksille etätyö on edelleen kirosana: etäpäivä nähdään tapana karkailla esimiehen valvovan silmän alta kotiin laiskottelemaan. Toisaalta monissa organisaatioissa se on arkinen asia, joka helpottaa työntekijän arkea, luo joustavaa työkulttuuria ja mahdollistaa töiden tekemisen, vaikka työpaikka fyysisesti sijaitsisi eri paikkakunnalla. Lue, miksi MPY Palveluiden markkinointi- ja viestintäjohtaja Mari Tuovinen kannustaa yrityksiä antamaan etätyöskentelymahdollisuuksia!

MPY Palvelut on tietohallinnonjohtamisen ja ICT-palvelujen asiantuntijayritys, joka auttaa asiakkaitaan vahvistamaan liiketoimintaansa digitaalisin keinoin ja rakentamaan tietotekniikasta liiketoiminnan menestystekijän. Koska MPY palvelee asiakkaita 12 eri paikkakunnalla ja 180 ammattilaisen voimin, MPY:llä etätyön johtaminen on arkipäivää lähes kaikille esimiehille. ”90 prosenttia MPY:n työntekijöistä tekee etätöitä, jotkut viikoittain, jotkut kuukausittain. Organisaation toiminnot jakautuvat eri paikkakunnille ja ihmiset tekevät työtä paikassa, joka sopii parhaiten heidän omaan elämäntilanteeseensa ja kulloisenkin työntehtävän luonteeseen”, Tuovinen kertoo.

MPY on elävä esimerkki siitä, että etätyö voi olla menestystekijä: ”Me uskomme joukkoälyyn ja ihmisten kykyyn tehdä päätöksiä itse: äly asuu meissä jokaisessa. Yrityskulttuurissamme näkyy ilo, yhteistyö ja uskallus. Haluamme, että jatkossakin meillä on parhaat tekijät ja heillä mahdollisuus kehittyä työssään. Meidän tavoitteemme on alan paras asiakaskokemus”, Tuovinen kuvaa. ”Vaikka olemme valtakunnallinen kumppani, olemme silti lähellä asiakasta.”

Etätyö vaatii avoimuutta

Jotta etätyö on tehokasta ja onnistunutta, se vaatii työnantajalta toki joustavuutta ja hyvää asennetta, mutta sen lisäksi sopivia työkaluja ja oikeanlaista johtajuutta. MPY:llä on otettu käyttöön useita etätyötä tukevia työvälineitä ja -tapoja, jotka kehittyvät jatkuvasti. ”Johtaminen ei saa etätöissäkään päätyä sähköpostijohtamiseksi. Meillä on käytössä muun muassa Skype for Business, joka mahdollistaa nopeat kohtaamisen verkon yli. Käytämme myös erilaisia ryhmä- ja projektityötiloja, kuten Breezeä, jossa tiimi voi tehdä yhdelle sähköiselle työpöydälle esimerkiksi kuukausisuunnitelman toimenpiteineen.” Myös pilvipalveluiden tehokas hyödyntäminen helpottaa eri laitteiden käyttämistä etätyöhön.

Työvälineiden lisäksi onnistunut etätyö vaatii Tuovisen mukaan jatkuvaa esimiehen ja alaisen dialogia: ”Lähtökohtana pitää olla selkeä yhteinen strategia ja tavoitteet, jotka on käyty jokaisen kanssa läpi ja vieläpä niin, että ne on selkiytetty jokaisen työntekijän ja roolin tasolla. Jokaisella työntekijällä on oltava käsitys, mitkä ovat juuri hänen tavoitteensa ja miten hänen työnsä asettuu isompaan kuvaan. ”

Etätöitä suosivat käytännöt asettavat vaatimuksia yrityskulttuurille: ”Yrityskulttuurin pitää olla avoin, pelisääntöjen selkeitä ja luottamuksen vahvaa. Etätyöskentely vaatii siis melko nykyaikaista johtamista. Olisi hienoa saada enemmän dataa siitä, miten etätyö on kasvattanut liiketoimintaa tai työn mielekkyyttä”, Tuovinen pohtii.  Hänen mukaansa myös läpinäkyvät mittarit auttavat tulosten seurannassa: ”Meillä MPY:ssä tulosluvut käydään koko henkilöstön kanssa läpi kuukausittain ja eri toimintojen KPI-mittarit kvartaaleittain. Nostamme niin sanotusti kissan pöydälle, eli asiat nopeasti esille, mikäli jossakin toiminnossa huomataan kehitettävää.”

Etätyössä johdat itse itseäsi

Etätyö antaa työntekijälle useita vapauksia, mutta myös paljon vastuuta. Etätyöt sopivatkin Tuovisen mukaan henkilöille, jotka pystyvät johtamaan itse itseään. ”Toisaalta itsensä johtaminen lienee jo muutenkin vaatimus tämän päivän työelämässä – pitää pystyä toteuttamaan asetettuja tavoitteita, vaikka kukaan ei päivittäin niiden etenemisestä kyselekään. Pitää myös rohkeasti nostaa esille esteitä, jotka estävät onnistumisen. Töiden tekeminen pitää myös osata lopettaa iltaisin, sillä yllättävän usein työnimu tai flow voi viedä mennessään”, toteaa Tuovinen.

Tuoviselle ei juuri tule mieleen etätöihin liittyviä haasteita: ”Toki jos työntekijä on hyvin sosiaalinen ja haluaa olla päivittäin ihmiskontaktissa työkavereiden kanssa, se ei välttämättä ainakaan kasvotusten ole etätöissä mahdollista. MPY:llä tiimiläiset onneksi pysyvät pikaviestimien ansiosta tiiviisti yhteydessä toisiinsa.”

Etätyöhön liittyvässä keskustelussa puhutaan usein sen sallimasta joustosta työntekijän arkeen. Esimerkiksi työntekijän vapaa-ajan tai perheen kanssa vietetyn ajan määrä lisääntyy, kun aikaa ei kulu pitkiin siirtymiin työpaikan ja kodin välillä. Mutta onpa etänä työskentelystä muitakin, yllättäviä hyötyjä: ”Etätyö säästää luontoa, koska työmatkustaminen vähenee. Yritykselle se taas mahdollistaa työn mielekkyyden kasvun kautta paremman työtehon ja tuloksen. Etätyön ansiosta yritykset saattavat säästää myös toimitilakustannuksissa, jotka voivat nousta muuten pilviin.”

Luonnollisesti löytyy toimialoja ja toimintoja, jotka vaativat jatkuvaa fyysistä läsnäoloa. Esimerkiksi opettajat tai kokit tuskin koskaan pystyvät tekemään töitä etänä. Tuovinen kuitenkin toivoo, että etätyöt yleistyvät ja kannustaa yrityksiä kokeilemaan sitä: ” Etätyö sopii hyvin juuri asiantuntijatyötä tekeville. Suomi on harvaan asuttu maa ja etätyö voisi olla yksi asia, joka mahdollistaa myös maakuntien vireyden säilymisen.”

Jaa artikkeli