Oulun Energia: Höyrykoneesta innovatiiviseksi energiakonserniksi

transparent image

Oulun Energian tarina alkoi vuonna 1889, kun ensimmäiset sähköiset katuvalot syttyivät Oulussa. Pienestä höyrykoneesta ja muutamasta katulampusta on kasvanut 400 asiantuntijan kotimainen energiakonserni, joka uskoo ympäristöystävällisten energiaratkaisujen tuotteistamisen ja tarjonnan olevan energiayhtiöille kunnia-asia.

Oulun Energia tarjoaa kotitalouksille ja yrityksille perinteisiä energiapalveluita, kuten sähkönsiirtoa ja -myyntiä sekä kaukolämpöä. Yhtä tärkeitä yritykselle ovat myös energiatuotannon, kiertotalouden ja älyliikenteen innovaatiot.

”Haluamme pysyä energia-alan edelläkävijänä. Tavoitteemme on 100-prosenttinen hiilineutraalisuus omassa energiantuotannossamme jo 2040-luvulla”, Oulun Energian liiketoimintajohtaja Tuomas Savola tiivistää.

100-prosenttinen hiilineutraalius on Savolan mielestä kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa oleva tavoite.

”Lisäämällä uusiutuvaa energiaa, parantamalla energiatehokkuutta ja käyttämällä tuotantoprosessissa syntyvän puhtaan tuhkan metsien kasvun vauhdittamiseen saavutamme hiilineutraaliuden 2040-luvulla”.

Savolan mukaan toimenpiteillä saavutetaan positiivinen kierto, joka sitoo hiilidioksidia ilmakehästä metsiin. Oulun Energia investoi uusiin ratkaisuihin suunnilleen 300 miljoonaa euroa vuoden 2020 loppuun mennessä. Laanilaan on parhaillaan rakenteilla uusi biovoimalaitos ja Ruskoon jätteidenlajittelulaitos.

”Vastuullisena toimijana meidän tulee huolehtia siitä, että toimintamme on mahdollisimman kestävää joka osa-alueella. Kaikki uudet, merkittävimmät hankkeemme ja palvelumme liittyvät energian puhtaaseen tuotantoon ja viisaaseen käyttöön”, Savola iloitsee.

Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää

Väestönkasvu ja ilmastonmuutos aiheuttavat suuria paineita ympäristölle ja haasteita ihmiskunnalle. Savolan mukaan suomalaiset voivat olla avainasemassa haasteiden ratkaisemisessa.

”Suomalaisilla on erinomaista osaamista ja mahdollisuus ratkaista ongelmia. Toivon energia-alalta ylipäätään sellaista kunnianhimoa, että ponnistelisimme entistä enemmän yhdessä energiainnovaatioiden kaupallistamiseksi. Siten saisimme koottua riittävästi resursseja ja vietyä osaamistamme alueille, joilla näitä ratkaisuja eniten tarvitaan”, Savola miettii.

Oulun Energia on perustamassa uutta yhteisyritystä yhdeksän muun energiayhtiön kanssa. Uudella yhtiöllä on entistä paremmat mahdollisuudet rakentaa uusien ratkaisujen konsepteja, joita voitaisiin viedä myös ulkomaille.

”Ratkaisujen keksiminen ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava toiminta on mielestäni energiayhtiöiden velvollisuus. Me Oulun Energialla tähtäämme siihen, että olemme resurssiviisaita: käytämme energiaa fiksusti ja huolehdimme ympäristöstä”, Savola toteaa.

130 vuotta kotimaista vastuullisuutta

Vuonna 2019 Oulun Energia järjesti Tervetuloa meille -tapahtuman juhlistaakseen 130-vuotista taivaltaan ja esitelläkseen yleisölle toimintaansa.

”Osallistumme kampanjaan, sillä olemme ylpeitä suomalaisuudestamme ja työstämme yhä parempien ratkaisujen kehittämisen eteen. Haluamme kertoa vastuullisuudestamme ja siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa” Savola sanoo toivottaen kaikki halukkaat tervetulleiksi kierroksille.”

Vierailijat pääsivät muun muassa näkemään kalojen nousun kalatietä pitkin Oulujokeen ja kuulemaan Oulun Energian ympäristötyöstä sekä Merikosken merkityksestä sotien jälkeisessä jälleenrakentamisessa ja energiantuotannossa. Kierroksen lopuksi tutustuttiin alueen ensimmäiseen, nykyään ravintolana toimivaan vesivoimalaan ja siellä esillä olevaan historialliseen valokuvanäyttelyyn.

 

 

Jaa artikkeli