Palvelumuotoilu on avain menestykseen!

Osaamisen jakaminen. Yhteisöllisyys. Organisaatiokulttuurin kehittäminen. Xtune on väline edellä mainittujen kehittämiseen, eli xTune -yhteisösovellus auttaa löytämään osaamista ja asiantuntijuutta organisaation sisällä. xTune-palvelulle on myönnetty Design from Finland -merkki.

Intunex haki Design from Finland -merkkiä, koska se tuo esiin designkärjen, eli panostuksen käytettävyyteen ja tuotekehitykseen. xTune:n kohdalla haettiin ulkopuolisia suunnittelijoita, jotta käytettävyys saatiin optimoitua kohdalleen.

– Palvelumuotoilu on tämän päivän kilpailuvaltti. Enää ei pysty kilpailemaan pelkällä pikselimäärällä ja insinöörilogiikalla, vaan tarvitaan laajempi toimintatapakonsepti, sanoo Janne Ruohisto, yksi Intunexin perustajista.

Lähes poikkeuksetta toimintakonseptin luomiseen tarvitaan monialaista osaamista. Jannella itsellään on kasvatustieteilijän tausta.

– Teknologia on ihmistieteilijän puuhaa, sillä oppiminen on sosiaalista ja osaaminen asuu verkostoissa.

Miltä näyttää Intunex:n lähitulevaisuus?

– Erittäin hyvältä. Käymme parhaillaan tarjousneuvotteluja isojen yritysten kanssa. Yritykset ovat ymmärtäneet sen, että uutta tuottavuutta ja tulosta voidaan parantaa ihmisten välisellä yhteistyöllä, nopealla asiantuntijuuden löytymisellä yrityksen sisällä ja vuorovaikutuksen lisäämisellä. Samalla päätöksentekoprosessit paranevat. Kun aloitimme v.2008, olimme vielä aikaamme edellä, mutta nyt palvelumme on loistavasti ajassa kiinni. Maailma on nykyisin niin monimutkainen, että asiantuntijatiimitkin voivat tehdä virheitä.

Janne kertoo esimerkin yrityksestä, jossa yksi osasto oli tekemässä uutta aloitetta, ja xTune:n kautta havaittiin, että vastaavaa toimintaa oli jo kehitetty yrityksen viidellä eri osastolla. Ilman xTune-palvelua tämän tiedon löytämiseen olisi saattanut mennä kuukausia ja lukemattomia tunteja turhaa työtä.

Design from Finland -merkkiä Intunex käyttää erityisesti viestinnän ja markkinoinnin välineenä nettisivuillaan ja esitteissä.

– On aika avata silmät muotoilulle siten, että se saadaan valjastettua oman bisneksen ja kilpailuedun parantamiseen.

Siinä terveiset merkkiä harkitseville yrityksille!

Jaa artikkeli