suomalainentyö.fi sinivalkoinenvalinta.fi avainlippu.fi tervetuloameille.fi designfromfinland.com

Osta työtä Suomeen kuntasektorilla

Hankintalaki mahdollistaa suomalaisuuden, paikallisuuden ja vastuullisuuden huomioimisen julkisissa hankinnoissa. Myös julkisella sektorilla voidaan ostaa työtä Suomeen ja painottaa vastuullisia valintoja työllisyyden ja yrittäjyyden puolesta.

Julkiset_hankinnat_header_kuva2

Osta työtä Suomeen kuntasektorilla

Hankintalaki mahdollistaa suomalaisuuden, paikallisuuden ja vastuullisuuden huomioimisen julkisissa hankinnoissa. Myös julkisella sektorilla voidaan ostaa työtä Suomeen ja painottaa vastuullisia valintoja työllisyyden ja yrittäjyyden puolesta.

Kilpailuta viisaasti

Suomalaisen Työn Liiton tehtävä on vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. Liiton jäsenyrityksistä suuri osa, erityisesti Avainlippu- tai Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiyrityksiä, tuottaa julkiselle sektorille tuotteita tai palveluita tai vähintäänkin haluaisi osallistua julkisiin kilpailutuksiin.

avainlippu

Avainlippu

Merkistä tunnistat, että sitä kantava tuote on valmistettu Suomessa tai palvelu on tuotettu Suomessa.

Lue lisää
yhteiskunnallinen_yritys

Yhteiskunnallinen Yritys

Merkistä tunnistat yrityksen, joka ratkoo liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia.

Lue lisää
design_from_finland

Design from Finland

Merkistä tunnistat Suomessa vastuullisesti ja käyttäjälähtöisesti suunnitellut tuotteet tai palvelut.

Lue lisää
hankinnat_sailytetaan_nelio_stl

Julkiset hankinnat edistävät suomalaista työtä

Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin euron edestä ja niiden vaikutus yritystoiminnalle ja suomalaiselle työlle on merkittävä. Kunnille onnistuneet julkiset hankinnat ovat yksi keskeinen keino vahvistaa niiden elinvoimaa.

Julkisilla hankinnoilla on mahdollista edistää ja tukea suomalaista työtä sekä yritysten mahdollisuuksia kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Hinnan rinnalla on huomioitava myös laatu ja vastuullisuus, sekä sosiaaliset ja eettiset kriteerit, kuten työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen tai heikommassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistäminen.

hankinnat_suomalaista_nelio_stl

Tutkittua tietoa julkisista hankinnoista

Suomalaisen Työn Liiton tutkimusten mukaan julkisten hankintojen tärkeimpinä valintatekijöinä hinnan jälkeen pidetään tuotteen tai palvelun laatua, kotimaisuutta sekä vaikutuksia paikallistalouteen. Kuntapoliitikot ja virkamiehet ovat yksimielisiä siitä, että julkisissa hankinnoissa painotetaan edelleen liikaa hintaa ja liian vähän esimerkiksi kotimaisuutta ja vastuullisuutta. Yli neljä viidesosaa kuntapäättäjistä suosisi julkisissa hankinnoissa kotimaisia ja/tai paikallisia tuotteita ja palveluita, jos se olisi hankintalain puitteissa mahdollista.

Julkiset hankkijat ostopäätösten äärellä 2018 -tutkimus
hankinnat_tuetaan_nelio_stl

Hankinnoissa huomioitavaa

  • Hankintojen ohjaaminen suomalaisille vastuullisille toimijoille aina, kun se on hankintalain puitteissa mahdollista
  • Kuntien hankintastrategia tai -ohjelma, jossa lähtökohtaisesti linjattu hankinnat paikallisilta tai kotimaisilta toimijoilta sekä paikallisten toimijoiden mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin
  • Markkinavuoropuhelun ja yritysten tietotaidon hyödyntäminen hankinnan valmistelussa
  • Ekologisuuden ja kestävän kehityksen huomioiminen vastuullisuutta ja elinvoimaisuutta lisäävänä tekijänä
  • Sosiaalinen kestävyyden (esim. työllistäminen) ja paikallisen elinvoiman huomioimien hankintakriteereissä
  • Hinnan ohella muitakin valintakriteereitä, joilla on positiivisia vaikutuksia paikallistalouksiin ja niiden työllisyyteen
  • Toimintamallit, joilla voidaan tukea suomalaista työtä sekä suomalaisten yritysten ja yhteisöjen menestystä, kuten dynaaminen hankinta ja suorahankinta
Hanki-tyota-suomeen-STL-1080x1920-1

Liiton teemat kuntavaaleihin ja julkisiin hankintoihin

Liiton tavoitteena julkisten hankintojen teemassa on, että kuntastrategioissa ja niiden ohjaamissa hankinnoissa painotettaisiin vastuullisia valintoja työllisyyden ja yrittäjyyden puolesta. Liiton teemana näin ollen on: ”Vastuullisuus ja suomalaisuus kuntastrategian ja hankinnan ytimeen”. Päävistissään liitto kannustaa valitsemaan työtä Suomeen: Osta työtä Suomeen – myös kuntasektorilla. Katso liiton kuntavaaliteemat, viestit ja keinot tästä.

Kuluttajille Sinivalkoinen valinta

Sinivalkoinenvalinta.fi kokoaa suomalaiset tuotteet ja palvelut

Sinivalkoinenvalinta.fi on Suomalaisen Työn Liiton ylläpitämä katalogi kaikista tuotteista ja palveluista, joille on myönnetty Avainlippu, Design from Finland- tai Yhteiskunnallinen Yritys -merkki.

Voit selailla verkkopalvelussa tietoja tuoteryhmittäin ja myönnetyn merkin mukaan. Samalla löydät myös tuotteita myyvät verkkokaupat.

Ladataan tuotteita

Seuraa keskustelua

#suomalainentyö #avainlippu #yhteiskunnallinenyritys #designfromfinland #sinivalkoinenvalinta #merkityksellinentyö