Jäsenmaksut

Suomalaisen Työn Liiton jäsenmaksu perustuu yrityksen kokonaisliikevaihtoon sekä liiton myöntämien merkkien käytön laajuuteen. Merkin käyttömaksu on 0,01 % niiden tuotteiden tai palveluiden liikevaihdosta, joille merkki myönnetään.

Laske jäsenmaksusi alla olevalla laskurilla

  1. Syötä laskuriin yrityksesi kokonaisliikevaihto.
  2. Syötä myös merkkikohtaisesti niiden tuotteiden/palveluiden liikevaihto, joille haet merkkiä.
  3. Klikkaa ”Laske jäsenmaksu”.

Jäsenmaksulaskuri

Laske jäsenmaksu

Jäsenmaksu:

Jäsenmaksun vähimmäis- ja enimmäismäärät

Jäsenmaksun suuruus on 97–9400 euroa/vuosi riippuen yrityksen liikevaihdosta ja merkkien käyttöoikeuksista.

Maksu on vuodessa enintään:
5 500 euroa, jos yrityksellä on käytössään yksi merkki
7 300 euroa, jos yrityksellä on käytössään kaksi merkkiä
9 400 euroa, jos yrityksellä on käytössään kolme merkkiä

Käsittelymaksu

Merkin käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä veloitetaan ensimmäisestä hakemuksesta käsittelymaksua 70 euroa, seuraavista hakemuksista 7 euroa / merkki, mikäli kaikki hakemukset käsitellään samassa merkkitoimikunnan kokouksessa.

Kuntien ja järjestöjen maksut

Kuntien, järjestöjen ja niihin rinnastettavien yhteisöjen jäsenmaksu on 97 euroa / vuosi. Mikäli edellä mainitut yhteisöt harjoittavat elinkeinotoimintaa, ne rinnastetaan yritysjäseniksi, jolloin jäsenmaksun suuruus määräytyy liikevaihdon mukaan.