Design from Finland -merkin hakuajankohdan valinta

1. Tuotteen /palvelun suunnitteluprosessi on valmis

Mikäli haet merkkiä tuotteille tai tuoteryhmälle, voit hakea merkkiä heti, kun tuotevalikoiman ensimmäisten tuotteiden suunnitteluprosessi on valmis. Malliston kasvaessa voi uusille tuotteille/tuoteryhmille hakea merkkiä myöhemmin joko tuotelaajennushakemuksella tai uudella käyttöoikeushakemuksella. Kerromme mielellämme tarkemmin miten myöhemmin mallistoon tuleville tuotteille voi hakea käyttöoikeutta.

Mikäli tuotteen/palvelun suunnittelutyö on kesken, kannattaa merkin hakemista siirtää hieman eteenpäin.

Huomaathan myös, että merkin hakuvaiheessa pyydetään tietoja tuotantoketjun avoimuudesta ja valmistusmaasta. Uusista tuotteista/palveluista tulee olla olemassa vähintään näitä myöntämiskriteereitä koskevia suunnitelmia.

2. Tuotteesta/palvelusta on saatavilla kuvia

Jotta hakemus voidaan käsitellä, toimikunnan tulee pystyä näkemään kuvia tuotteista. Kuvien tulee mielellään olla markkinoinnissa käytettäviä kuvia. Mikäli haet merkkiä palvelulle, myös palveluista on hyvä olla saatavilla esim. palvelun tukena käytettävää kuva -tai kuvitusmateriaalia.

3. Verkkosivut tai muu sähköinen alusta, jossa tuotteisiin voi tutustua, tulee olla toiminnassa

Design from Finland -merkin toimikunta arvioi myöntämiskriteerien mukaisesti hakemuskäsittelyssä ammattimaisen muotoilun täyttymistä ja muotoiluinvestointien tuomaa lisäarvoa liiketoiminnalle, erottautuvuudelle tai kilpailukyvylle. Sen vuoksi hakuvaiheessa tulee olla nähtävillä tuotteiden muodostama kokonaisuus ja se millainen brändikokemus tuotteista välittyy ja miten brändiä on rakennettu tuotteen/palvelun tueksi.

Merkin hakeminen kannattaakin ajoittaa sen vuoksi ajankohtaan, jolloin verkkosivu on avattu, tai jokin yrityksen muista sähköisistä kanavista on käytössä. Mikäli verkkosivu on suunnitteilla, mutta ei vielä avattu, olethan yhteydessä meihin. Autamme yritystänne arvioimaan sopivimman hakemuksen käsittelyajankohdan kanssanne.

4. Merkkiä voi hakea tuotteille, joista on olemassa vähintään piensarjatuotantoa

Merkkiä ei voida myöntää uniikeille tuotteille tai taideteoksille, vaan tuotteesta tulee olla vähintään piensarjatuotantoa, tai vakiomallisto.

Esimerkkejä, jolloin merkkiä voi hakea:  korutuotteet, joista on muotteja, ja joista tuotteen monistaminen on mahdollista

Esimerkkejä, jolloin merkkiä ei voi hakea: uniikit maalaukset, veistokset

Hae merkkiä