Hyvät yritykset näkyviksi

"Ei yritykset voi tehdä hyvää." Kyllä voivat! Sadat yritykset ympäri Suomen tekevät töitä paremman yhteiskunnan ja ympäristön eteen ja palauttavat vähintään puolet voitostaan joko oman hyvää tekevän toimintansa kehittämiseen tai valitsemaansa hyvään tarkoitukseen.
Aika hienoa, vai mitä!

Hyvät yritykset näkyviksi

"Ei yritykset voi tehdä hyvää." Kyllä voivat! Sadat yritykset ympäri Suomen tekevät töitä paremman yhteiskunnan ja ympäristön eteen ja palauttavat vähintään puolet voitostaan joko oman hyvää tekevän toimintansa kehittämiseen tai valitsemaansa hyvään tarkoitukseen.
Aika hienoa, vai mitä!

Y-logo_400x400_2

Laita hyvä kiertämään

Tervetuloa tutustumaan hyvää tekeviin yhteiskunnallisiin yrityksiin! Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä kantavat yritykset ja yhteisöt tekevät monenlaista hyvää monella eri toimialalla: ne pitävät huolta vanhuksista ja vammaisista, työllistävät heikosti työllistyviä, antavat nuorille eväitä elämään, auttavat mielenterveyden ongelmissa kamppailevia, tukevat terveyttä ja tutkimustyötä, vähentävät ympäristön kuormitusta ja tekevät paljon muuta hienoa yhteiskunnassamme.

Tehdään siis hyvät yritykset näkyviksi! Elo-syyskuun aikana radioaalloilla ja somessa kuuluvat nämä yhteiskunnalliset yritykset: Oulunkylän kuntoutuskeskus, Autismisäätiö, Aula-työkoti, Tays Sydänsairaala, Yliopiston Apteekki, Savon Vammaisasuntosäätiö SAVAS, Kalliola, Diakonissalaitos ja Rinnekoti-säätiö. Nämä yritykset palauttavat vähintään puolet voitostaan joko oman toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat varat hyvään tarkoitukseen. Ne myös maksavat verot Suomeen ja työllistävät paikallisesti. Valitsemalla Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä kantavan yrityksen tai yhteisön voit omalta osaltasi laittaa hyvän kiertämään.

Tutustu kampanjan yrityksiin

Tehdään yhdessä hyvät yritykset näkyviksi!

Eipä näitä ihan kuka tahansa saa

Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntämiseen on tarkat kriteerit. Muun muassa yrityksen pääkonttorin on oltava Suomessa ja yrityksen ensisijaisen tarkoituksen on oltava yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Merkin myöntää puolueettomista asiantuntijoista koostuva toimikunta.

Tutustu merkin kriteereihin

Suomalaiset arvostavat hyvää tekeviä yrityksiä

Jopa 88 % suomalaisista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät toimintansa kautta hyvää yhteiskunnalle ja ympäristölle. Millä perusteella sinä teet valintoja arjessasi?

Lue lisää yhteiskunnallisista yrityksistä

Kuuntele, millaista hyvää yhteiskunnalliset yritykset tekevät yhteiskunnan ja ympäristön eteen

Tutustu kampanjan hyvää tekeviin yrityksiin

okks_uusi

Oulunkylän kuntoutuskeskus

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr aloitti toimintansa vuonna 1992. Kuntoutuspaikkoja on 125 ja lisäksi toimintaan kuuluu runsaasti yksilö- ja ryhmäkuntoutusta sekä päiväkuntoutusta. Oulunkylän kuntoutuskeskus on erikoistunut leikkausten ja vammojen jälkeiseen geriatriseen jatkohoitoon ja kuntoutukseen, kotona asumista tukevaan ennaltaehkäisevään ja toimintakykyä edistävään kuntoutukseen, veteraanikuntoutukseen sekä asevelvollisena vammautuneiden ja rauhanturvaajaveteraanien kuntoutukseen ja yhä enemmän myös työikäisten kuntoutukseen.

Oulunkylän kuntoutuskeskuksen kotisivut »

Kuuntele Oulunkylän kuntoutuskeskuksen radiomainos alta:

Kuuntele Supla Podcast:

autismisäätiö

Autismisäätiö

Autismisäätiö on innostanut ja auttanut vuodesta 1998 autismikirjon henkilöitä elämään täydessä potentiaalissaan ja kokemaan onnistumisia. Autismisäätiö on alansa ainutlaatuinen osaaja ja palveluntuottaja Suomessa. Säätiön syntyyn johti vuonna 1992 käynnistetty, erinomaisia tuloksia tuottanut kuntoutusprojekti, joka johti Autismisäätiön perustamiseen. Säätiötä perustamassa olivat Keynäksen perhe, Suomen Autismiyhdistys sekä seitsemän muuta perhettä.

Autismisäätiön kotisivut »

Kuuntele Autismisäätiön radiomainos alta:

Kuuntele Supla Podcast:

aula

Aula-työkoti

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry tuottaa osallisuutta tukevaa ja työelämään suuntaavaa päiväaikaista toimintaa Aula-työkodissa, työvalmentajan tuella tapahtuvaa työvalmennusta ja työllistymistä sekä Avainrinki® asumispalveluja. Aulan toiminnan perusta on Kehitysvamma-alan neuvottelukunnan (KVANK) laatukriteereissä. Aula-työkodissa tuetaan asiakkaita tekemään omaan elämään ja yhteiskuntaan osallistumiseen vaikuttavia valintoja. Asiakkaat ovat aina henkilökohtaisesti mukana palvelun suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. 

 Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry:n kotisivut »

Kuuntele Aula-työkodin radiomainos alta:

Logo_Sydansairaala

Tays Sydänsairaala

Sydänsairaala on sydänpotilaan ympärille koottu organisaatio, jossa eri asiantuntijat työskentelevät yhdessä potilaan parhaaksi. Sydänsairaalan julkisen ja yksityisen puolen toimintatavat yhdistävä toimintamalli on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Sydänsairaalan kotisivut »

Kuuntele Sydänsairaalan radiomainos alta:

Kuuntele Supla Podcast:

Logo_Yliopiston_Apteekki

Yliopiston Apteekki

Yliopiston Apteekki on tutkitusti yksi Suomen parhaista asiakaspalveluyrityksistä. Palvelukanavia ovat 17 apteekin lisäksi puhelinpalvelu (24 h), chat ja verkkokauppa ya.fi. Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama yhteiskunnallinen yritys, jonka koko tuotto käytetään suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Yrityksen yhteiskunnallisia erityistehtäviä ovat harvinaisten lääkkeiden valmistus, farmasian opiskelijaharjoittelut ja lääkehuollon tutkimus.

Yliopiston Apteekin kotisivut »

Kuuntele Yliopiston Apteekin radiomainos alta:

savas_2

Savon Vammaisasuntosäätiö SAVAS

Savon Vammaisasuntosäätiö, SAVAS, on tukea tarvitsevien henkilöiden, lähinnä kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden sekä mielenterveyskuntoutujien asumisen ja päiväaikaisen toiminnan osaaja, tuottaja ja palvelujen kehittäjä Savossa. Savon Vammaisasuntosäätiö perustettiin 1989 parantamaan vammaisten asumisjärjestelyjä ja päivittäisiä aktiviteettejä Savon alueella.

Savon Vammaisasuntosäätiön kotisivut »

Kuuntele Savon Vammaisasuntosäätiön radiomainos alta:

Kuuntele Supla Podcast:

kalliola_2

Kalliola

Kalliola Oy on Kalliolan Setlementti ry:n kokonaan omistama yhtiö, joka toimii yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti, ja jonka ensisijaisena tarkoituksena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Kalliola on yhteiskunnallisesti vaikuttava, keskisuuri laadukkaiden sote-palvelujen tuottaja. Kalliolassa tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita sekä työllisyys-, kotoutumis- ja senioripalveluita noin 10 paikkakunnalla eri puolella eteläistä Suomea. ​Kalliolan asiakkaita ovat muun muassa kunnat, yritykset, vakuutusyhtiöt ja yksityiset asiakkaat.

Kalliola Oy:n kotisivut »

Kuuntele Kalliolan radiomainos alta:

Kuuntele Supla Podcast:

Diakonissalaitos

Diakonissalaitos

Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävä on rakentaa jokaiselle mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Säätiö tytäryhtiöineen muodostaa yhteiskunnallisen konsernin. Tytäryhtiöistä merkittävin on Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Yhteiskunnallisessa konsernissa työskentelee noin tuhat ammattilaista. Vapaaehtoisia ja vertaisia on mukana toiminnassa noin 1 300.

Diakonissalaitoksen kotisivut »

Kuuntele Diakonissalaitoksen radiomainos alta:

Kuuntele Supla Podcast:

Logo_Rinnekoti

Rinnekoti-Säätiö

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan palveluja tarjoava toimija ja Suomen viidenneksi suurin hoiva-alan toimija. Rinnekodin palvelut on suunnattu kaikenikäisille vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä erityistä tukea tarvitseville sekä heidän perheille ja omaisille. Asiakkaina ovat myös palveluja ostavat tahot, kuten kunnat. Rinnekoti tarjoaa asumisen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen sekä työn ja osallisuuden palveluja. Palveluja käyttää noin 3 500 asiakasta 60 kunnasta.

Rinnekodin kotisivut»

Kuuntele Rinnekodin radiomainos alta:

Kuuntele Supla Podcast:

 

Osallistu keskusteluun

#yhteiskunnallinenyritys