Senaste nytt om ämnet: Sinivalkoinen valinta

Lönar det sig att välja blåvitt?

Förbundet för Finländskt Arbete har i mer än hundra år fört fram sitt budskap om att välja inhemskt. Budskapets grundtanke är att vi genom att välja finländska produkter och tjänster bidrar till att skapa arbetstillfällen i Finland. Tanken bakom att välja inhemskt grundar sig på input-output-analyser som beräknar hur en tjänst eller produkt som producerats i Finland påverkar samhällsekonomin och uppkomsten av arbetstillfällen. Budskapets innehåll har inte förändrats under årens lopp, men man kan fråga sig om budskapet fortfarande är aktuellt och riktigt.