Strategi

Mission

Vi vill verka på ett modigt och djärvs sätt samt utan fördomar och arbeta för finländskt arbete så att våra medlemsorganisationer ska kunna nå framgång både i och utanför Finland.

Vi främjar nya idéer och möjligheter till ett mångsidigt arbetsliv och arbete. Vi definierar hur arbete i Finland kommer att se ut i framtiden så att våra medlemsorganisationer ska kunna reagera på förändringar i tid.

Vision

Förbundet för Finländskt Arbete är sedan år ordförande och intressebevakare för uppskattningen av finländskt arbete.

Som expertorganisation har vi möjlighet att leda den offentliga diskussionen om framtiden för finländskt arbete. Vi vill erbjuda nya infallsvinklar i denna diskussion och få folk att se på arbete och arbetsmiljöer. Tillsammans tar vi itu med utmaningar som har med framtiden att göra, och tillsammans skapar vi positiva historier om arbete!

Vi önskar att man i Finland ska få syn på nya sätt och möjligheter att utföra arbete och att dessa möjligheter ska bidra till att öka välfärden i Finland både nu och i framtiden. Förbundet för Finländskt Arbete är en aktiv intressebevakande organisation som arbetar för att främja arbete i Finland. Vi samarbetar med konsumenter, arbetstagare och arbetsgivare i detta syfte. Vi har en stark tro på att vår framtid ligger i finländskt arbete!

Värden

  • Det är en hjärtesak för oss att främja finländskt arbete
  • Vi förnyar finländskt arbete på ett modigt sätt och utan fördomar
  • Finländskt arbete kan stoltsera med att även vara internationellt arbete
  • Arbete skapar betydelse och välfärd för alla