suomalainentyö.fi sinivalkoinenvalinta.fi avainklubi.fi madebyfinland.fi designfromfinland.com

Hyvät yritykset näkyviksi

Yhteiskunnalliset yritykset ovat esillä Hyvät yritykset näkyviksi -teemalla Radio Novan aalloilla syyskuussa. Radio Novan päivässä 11.–28.9.2017 maanantaista torstaihin Sari Seppälä kertoo kaikkiaan 11 yhteiskunnallisen yrityksen kanssa siitä, mistä yhteiskunnallisessa yrittämisessä on kyse.

Y-merkki_syksy_lehdet2

Hyvät yritykset näkyviksi

Yhteiskunnalliset yritykset ovat esillä Hyvät yritykset näkyviksi -teemalla Radio Novan aalloilla syyskuussa. Radio Novan päivässä 11.–28.9.2017 maanantaista torstaihin Sari Seppälä kertoo kaikkiaan 11 yhteiskunnallisen yrityksen kanssa siitä, mistä yhteiskunnallisessa yrittämisessä on kyse.

hyvät-yritykset

Viimeaikainen keskustelu yritysvastuusta haastaa suomalaisyrityksiä tuomaan vahvemmin esiin rooliaan ja merkitystään osana yhteiskuntaa. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 88 prosenttia suomalaisista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää.

Harva tietää, mitä yhteiskunnalliset yritykset ovat. Liiketoimintamalli on Suomessa suhteellisen tuore, mutta yhteiskunnallisia yrityksiä syntyy jatkuvasti enemmän ratkomaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Yhteiskunnalliset yritykset toimivat vastuullisesti ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Nämä yritykset harjoittavat kestävää pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja käyttävät voitostaan vähintään puolet toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Nyt on aika tehdä nämä hyvät yritykset näkyviksi!

Radio Novan Sari Seppälä haastattelee 11.–28.9.2017 maanantaista torstaihin päivittäin yhtä yhteiskunnallista yritystä. Teeman aloittaa Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausalan haastattelu maanantaina 11.9., jolloin Lausala kertoo, mikä Yhteiskunnallinen yritys -merkki on ja millaisille yrityksille se myönnetään.

Lue lisää Yhteiskunnallinen yritys -merkistä

Logo_Rinnekoti

Rinnekoti Radio Novan päivässä ti 12.9.

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen ja kotimainen kehitysvammapalveluja tarjoava yhteiskunnallinen yritys ja yleishyödyllinen palvelusäätiö.

Rinnekodin palvelujen piirissä on noin 3500 kehitysvammaista henkilöä, noin 60 eri kunnan asiakasta. Rinnekodilla on lähes 80 toimintayksikköä.

Kuuntele haastattelusta, millainen suuntaus kehitysvammaisten asumisessa on ja millaisia muutoksia Rinnekoti haluaisi saada yhteiskunnassa aikaan.

Rinnekodin kotisivut »

Lue säätiön tarina

Logo_HDL

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Radio Novan päivässä ke 13.9.

Tänä vuonna 150 vuotta täyttävä Helsingin Diakonissalaitos (HDL) on yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävä on rakentaa jokaiselle mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään.

Säätiö tytäryhtiöineen muodostaa yhteiskunnallisen konsernin. Tytäryhtiöistä merkittävin on Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Yhteiskunnallisessa konsernissa työskentelee noin tuhat ammattilaista. Vapaaehtoisia ja vertaisia on mukana toiminnassa noin 1300.

Kuuntele haastattelusta, millaisia ratkaisuja HDL tarjoaa etenkin niillä alueilla, joilla ihmisarvo on uhattuna. Myös nuorille suunnatut Vamos-palvelut ovat tärkeä osa säätiön toimintaa.

Helsingin Diakonissalaitoksen kotisivut »

Lue säätiön tarina

Logo_Sydansairaala

Sydänsairaala Radio Novan päivässä to 14.9.

Sydänsairaala on sydänpotilaan ympärille koottu organisaatio, jossa eri asiantuntijat työskentelevät yhdessä potilaan parhaaksi. Sydänsairaalan julkisen ja yksityisen puolen toimintatavat yhdistävä toimintamalli on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Kuuntele Radion Novan haastattelu 14.9., mitä potilaan valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa tarkoittaa ja miten sitä hyödyntämällä voi päästä julkista reittiä hoitoon esimerkiksi Helsingin Sydänsairaalaan.

Sydänsairaalan kotisivut »

Lue yritystarina

Logo_Kanresta

Kanresta Oy Radio Novan päivässä ma 18.9.

Kanresta Oy on Suomen Kansanterveysyhdistyksen 100 % omistama yritys. Kanresta harjoittaa toimintaa 36:ssa liiketoimintayksikössä valtakunnallisesti. SKTY Ryn jäsenjärjestöt ovat Lastentautien tutkimussäätiö, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Sydänliitto sekä Vanhustyön keskusliitto.

Kuuntele Radio Novan haastattelusta, miten yhteiskunnallinen, ympäristö-, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu ohjaavat Kanrestan toimintaa ja miten yritys on mukana ihmisen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Kanrestan kotisivut »

Lue yritystarina

Logo_Sotek

SOTEK-säätiö Radio Novan päivässä ti 19.9.

Sotek-säätiö sr on Kymenlaaksossa, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla yksilöllisiä, monipuolisia ja laadukkaita sosiaalipalveluja tuottava kolmannen sektorin organisaatio. Sotek-säätiö tuottaa erilaisia työllistämis-, koulutus- ja kuntoutumispalveluita sekä työ- ja päivätoimintoja. Palveluja tuotetaan kunnille, Kelalle, työ- ja elinkeinotoimistoille, työllistymistä edistävälle monialaiselle yhteispalvelulle (TYP), vakuutusyhtiöille ja yrityksille. Palvelujen kohderyhminä ovat muun muassa pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajat ja nuoret.

Kuuntele Radio Novan haastattelusta, miten tämä niin sanottu välityömarkkinatoimija auttaa ihmisiä uusiin alkuihin sekä valmentaa heitä elämässä eteenpäin.

Sotekin kotisivut »

Lue säätiön tarina

Logo_PJH

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Radio Novan päivässä ke 20.9.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on 17 kunnan ja 437 000 asukkaan oma jäteyhtiö. Yhtiön tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiön toiminta perustuu syntypaikkalajitteluun, tehokkaaseen logistiikkaan ja korkeatasoiseen jätteenkäsittelyyn.

Kuuntele Radio Novan haastattelu, jossa kuullaan muun muassa kuntien ja yritysten kanssa yhteistyössä rakennettavista kiertotalouskeskuksista, Virtaamoista. Keskuksissa yhdistyvät ympäristö- ja energialiiketoiminta, tutkimus ja kehitys, uudet innovaatiot ja työpaikat sekä vastuullinen, materiaali- ja ravinnekierrätystä painottava jätehuolto.

Pirkanmaan jätehuollon kotisivut »

Lue yritystarina

Logo_PHSOPY

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö sr Radio Novan päivässä to 21.9.

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö tuottaa asumispalveluita ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Säätiön asumispalveluita ovat palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen sekä tuettu asuminen. Säätiöllä on Lahdessa ja Heinolassa yhteensä neljä palveluasumisen yksikköä, joissa on kaiken kaikkiaan 158 asumispaikkaa. Sen lisäksi säätiöllä on 100 välivuokrattua tukiasuntoa.

Kuuntele haastattelusta Radio Novalla, millaisia palveluita säätiö tuottaa ja miten esimerkiksi matalan kynnyksen Tukipiste-toimintaa voi hyödyntää kuka vain.

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö sr:n kotisivut »

Lue säätiön tarina

Logo_KSVS

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Radio Novan päivässä ma 25.9.

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö tarjoaa yksilöllisten tarpeiden mukaan suunniteltuja nykyaikaisia asumispalveluja, työ- ja päivätoimintaa sekä kriisipalveluja vammaisille henkilöille. Asunnot sijaitsevat Jyväskylässä, Tikkakoskella, Äänekoskella ja Viitasaarella. Säätiön palveluissa asukas voi kokea turvallista asumista, johon kuuluu elämyksiä, iloa ja hyvää oloa.

Kuuntele Radio Novan haastattelu 25.9., jossa puhutaan vammaisten henkilöiden osallistumisesta yhteiskuntaan, itsemääräämisoikeudesta ja tuetusta päätöksenteosta.

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön kotisivut »

Lue säätiön tarina

Logo_Yliopiston_Apteekki

Yliopiston Apteekki Radio Novan päivässä ti 26.9.

Yliopiston Apteekki on vuonna 1755 perustettu apteekkikonserni, joka toimii Suomessa, Virossa ja Venäjällä. Suomessa Yliopiston Apteekilla on 17 toimipistettä. Konserniin kuuluu myös hyvinvoinnin erikoisliike Ego, joka tarjoaa asiakkaille hyvinvointi-, kauneus- ja urheilutuotteita.

Yliopiston Apteekin yhteiskunnallisia erityistehtäviä ovat harvinaisten lääkkeiden valmistus, farmasian opiskelijoiden harjoittelut ja lääkehuoltoon liittyvä tutkimus.

Kuuntele Radio Novan haastattelu, jossa kuullaan mihin Yliopiston Apteekissa tekemämme ostosten tuotto ohjautuu.

Yliopiston Apteekin kotisivut »

Lue yritystarina

Logo_Sexpo

Sexpo Radio Novan päivässä ke 27.9.

Sexpo tuottaa terapiapalveluja ja koulutuksia seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden aihealueilla. Terapiapalvelut on suunnattu suurelle yleisölle, mutta Sexpo on tunnettu siitä, että erilaiset seksuaalivähemmistöt tai seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden haasteellisistakin ongelmista kärsivät ihmiset voivat ottaa yhteyttä turvallisin mielin. Sexpon terapeuttien asiantuntemus on laajaa, ja kaikenlaiset asiakkaat kohdataan kunnioittavasti ja kuuntelevasti.

Kuuntele Radio Novan haastattelu, jossa kuullaan millaisiin ongelmiin terapian avulla voi saada hoitoa ja miten Sexpon palveuiden ääreen voi hakeutua.

Sexpon kotisivut »

Lue yritystarina

Logo_Anjala

Nuorisokeskus Anjala Radio Novan päivässä to 28.9.

Nuorisokeskus Anjalaa pyörittää Ankkapurhan kulttuurisäätiö, jonka ensisijainen tarkoitus on tukea lasten ja nuorten hyvää elämää ja kasvua ja toimia kasvattajien ja kouluttajien työn tukena. Lisäksi säätiön tarkoituksena on vaalia Ankkapurhan alueen kulttuuriperintöä.

Kuuntele Radio Novan haastattelu, jossa kuullaan esimerkiksi opetussuunnitelmaa tukevista leirikouluista, toiminnallisista retkistä ja leireistä ja niiden merkityksestä kouluhyvinvoinnin kohentamiseen.

Nuorisokeskus Anjalan kotisivut »

Lue säätiön tarina

Yhteiskunnalliset yritykset esittelyssä

Lue sykähdyttäviä tarinoita yhteiskunnallisten yritysten toiminnasta.

Osallistu keskusteluun

#yhteiskunnallinenyritys