Habitare-lippuarvonnan säännöt

  1. Järjestäjä

Suomalaisen Työn Liitto (jäljempänä ”Järjestäjä”)
Pl 429 (Mikonkatu 17), 00101 Helsinki

  1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat yksityishenkilöt, lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia henkilöitä ja heidän perheenjäseniään.

  1. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 23.8.2017 ja päättyy 12.9.2017. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

  1. Kampanjaan osallistuminen

Kampanjaan osallistutaan osoitteessa: https://my.surveypal.com/KOTI2017-kilpailu

Kampanjaan osallistuvat kaikki ne henkilöt, jotka ovat osallistumisaikana jättäneet yhteystietonsa kilpailulomakkeen kautta. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.

  1. Palkinnot

Palkintona arvotaan päivän vastanneiden kesken kaksi lippua Habitareen, jotka toimitetaan voittajan sähköpostiin. Lisäksi arvotaan parhaiten 7.9. mennessä arvanneiden kesken kolme kahden hengen lippupakettia 8.9. Kilpailun järjestäjä arpoo arvontapäivänä usean päivän palkinnot. Arvontapäivä on yleensä maanantai. Järjestäjillä on oikeus kertoa voittajan nimi ja paikkakunta eri kanavissa kuten Facebookissa. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia palkintolistaan ja arvontapäiviin. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

  1. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnoista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Arvonnan järjestää Suomalaisen Työn Liitto. Suomalaisen Työn Liitto pidättää oikeudet muutoksiin. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa kampanjan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko kampanja ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

 

Suomalaisen Työn Liitto
Helsingissä 23.8.2017