Takaisin töihin Mölkyn voimalla

transparent image

Lahden Työn Paikka Oy on ensimmäinen yritys, joka on saanut kaikki kolme Suomalaisen Työn Liiton myöntämää merkkiä. Yritys sai Yhteiskunnallinen yritys -merkin, koska se valmentaa pitkäaikaistyöttömiä takaisin työelämään ja käyttää hankkimansa tuoton yhteiskunnallisen toimintansa jatkuvaan kehittämiseen.

Lahden kaupungin omistamassa Lahden Työn Paikka Oy:ssä työskentelee päivittäin noin 200 henkeä – kaikki Suomessa. Tämä jakautuu noin 150 valmennettavaan, jotka ovat yrityksessä työssä 6–12 kk ajan valmentautuakseen avoimille työmarkkinoille, ja vajaaseen 50 vakituiseen työntekijään, jotka tuottavat tukipalveluja valmennettaville. Täysin suomalaisena ja suomalaista raaka-ainetta käyttävänä toimijana yritys on saanut Avainlippu-merkin puusta valmistetuille ulko- ja sisäpeleilleen. Lahden Työn Paikan (entinen Tuoterengas) tunnetuin tuote on työpajoissa valmistettava Mölkky-peli, jolle on myönnetty myös Design from Finland -merkki. Viimeisimpänä Lahden Työn Paikka sai käyttöönsä Yhteiskunnallinen yritys -merkin.

– Valmennamme nykyisin pääasiassa pitkäaikaistyöttömiä takaisin työkuntoon sekä työ-, ryhmä- että yksilövalmennuksissa. Koska tavoitteemme on työllistää erilaisia ihmisiä, on tarkoituksenmukaista olla monialainen. Työpajamme edustavat kuutta liiketoiminta-alaa: puupelit ja muut puupajatuotteet, metallityöt teollisuuden alihankintatuotteiksi, elintarvikkeet, kierrätys, ilmanvaihtokomponentit ja kirjansitomon graafiset tuotteet, mukaan lukien pakkaus- ja postituspalvelut. Kierrätysmyymälä Patinassa pääsee lisäksi töihin asiakaspalvelutehtäviin, yhtiön toimitusjohtaja Pekka Kotiaho kertoo.

Alihankintapalveluiden ja omien tuotteiden, kuten pelien myynnillä yritys tuo yli neljä miljoonaa euroa teollista rahaa alueen työllisyyden hoitoon. Valmennuspalveluasiakkaina on tällä hetkellä kolme kuntaa: Lahti, Padasjoki ja Hollola.

– Valmennettavat vastaavat täysin suomalaisten työttömien profiilia, eli he ovat keskenään hyvin erilaisia. Kaikilla heillä on kuitenkin pitkä työttömyys takanaan. Tavoitteemme on saada heidät työkuntoon ja avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Joillekin eläkeratkaisu on oikea vaihtoehto. Vuonna 2015 meillä oli 432 eri ihmistä valmennettavana, mikä on merkittävä apu alueen työttömyyden hoitoon. Työllämme on huomattava vaikutus työttömien elämänlaatuun, mielenterveyteen ja työelämään palaamiseen.

Lahden Työn Paikka käyttää Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä tuotteidensa markkinoinnissa.

– Kun peli tai palvelu ostetaan meiltä, tuetaan työllisyyden hoitoa. Merkki auttaa meitä kertomaan tätä viestiä ja tuo lisän myös ostajan sosiaaliseen tilinpäätökseen, Kotiaho toteaa.

Teksti: Päivi Brink
Kuva: AFP / Lehtikuva

Jaa artikkeli