Stigmaa vastaan – Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

transparent image

27 vuotta mielenterveysalalla toiminut Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö on asiantuntija- ja palveluntuottajaorganisaatio, jonka tuottamien palvelujen tarkoituksena on tukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujien oman elämän haltuunottoa sekä edistää ja tukea palvelunkäyttäjien psykososiaalista ja fyysistä hyvinvointia. Säätiön toiminnanjohtaja Maria Korhonen kertoo säätiön toiminnasta.

Jokainen asiakas, joka toipuu ja voi esimerkiksi muuttaa itsenäisempään asumismuotoon, tai saada vaikkapa opiskelupaikan, on meille voitto. Tavoitteenamme on lisätä palvelujemme käyttäjän elämän- ja arjen hallintaa, parantaa hänen toimintamahdollisuuksiaan ja vahvistaa osallisuutta.

Toimintamme perustuu HA(LL)USSA HYVÄ ELÄMÄ -ajattelulle, joka tarkoittaa sitä, että toipuminen ja oman elämän haltuun ottaminen on aina muuttuva ja yksilöllinen prosessi. Henkilön toipuminen mielenterveyden häiriöistä tai sairauksista on polku, jonka varrella ihminen löytää uuden merkityksellisen elämän ja sairaudestaan erillisen identiteetin – uuden minäkuvan.

Sairaudesta huolimatta, ei sen ehdoilla

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö tuottaa asumispalveluita ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Säätiön asumispalveluita ovat palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen sekä tuettu asuminen. Lahdessa ja Heinolassa meillä on kaiken kaikkiaan 158 asumispaikkaa ja lisäksi 100 välivuokrattua tukiasuntoa. Tukiasumisessa asukas asuu säätiön välivuokraamassa asunnossa, johon yksilöllisten tarpeiden mukaiset tukikäynnit liitetään. Tuotamme myös kuntoutusohjausta itsenäisesti asuville sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita ovat muun muassa kotiin viety kuntoutusohjaus, jonka työmuoto on tukiasumisen kanssa samanlainen, mutta ilman välivuokraustoimintaa.

Lisäksi tuotamme päivä- ja ryhmätoimintaa sekä terveys- ja liikuntapalveluita toimintakeskus Oskussa sekä matalan kynnyksen keskusteluapua Tukipisteellämme, johon voi anonyymisti astua sisään kuka vain arkipäivän kriiseistä tai esimerkiksi yksinäisyydestä kärsivä kuntalainen. Lisäksi säätiö tuottaa lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa. Terveys- ja liikuntapalveluja ovat psykofyysinen fysioterapia, ryhmä- ja yksilöllinen liikunnanohjaus sekä terveyden edistämiseen liittyvä yksilöllinen ja ryhmissä tapahtuva neuvonta ja ohjaus. Palvelut ovat tarkoitettu kuntoutujille, joilla kuntoutumisen pitkäaikaisena tavoitteena on työhön, opiskeluun tai muuhun kuntoutumista edistävän ja osallisuutta vahvistavan toiminnan piiriin pääseminen.

Yhteiskunnallisuus on keskustelun suunnan muuttamista

Jokainen meistä voi haavoittua elämässään ja mielenterveystyö kuuluu kaikille. Tarinamme voivat olla yhteisiä, kun vaan uskallamme kertoa niitä. Vanha, ehkä vähän kliseinenkin kysymys ohjaa säätiömme ajattelua ja kaikkea työtämme – Miten haluaisimme itseämme kohdeltavan, kun ja jos joskus sairastumme tai oireilemme psyykkisesti?

Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö haluaa tehdä mielenterveys- ja päihdepalvelualalla stigman vastaista työtä ja tukea asiakkaitaan heidän henkilökohtaisilla toipumisen poluillaan. Säätiömme haluaa kohdata kaikki asiakkaamme yhdenvertaisuuden periaatteella, ja lisätä siten mielenterveysongelmista puhumista yhteiskunnassamme sekä edistää asiakkaidemme asemaa ja mahdollisuuksia täyteen kansalaisuuteen mielenterveyden sairauksista tai oireista huolimatta.

Mielenterveysongelma on merkittävä syrjäytymisriskiä lisäävä tekijä ja syrjäytyminen on vakava asia sekä subjektiivisesta että kansantalouden näkökulmasta. Raskainta syrjäytyminen on henkilölle itselleen ja se tuottaa vakavan identiteettiongelman, johon liittyy erilaisia kysymyksiä: Olenko mielenterveyskuntoutuja, palvelunkäyttäjä, kansalainen vai Minä? Mitkä ovat minun oikeuteni? Miksi en pääse töihin? Onko minun pakko mennä töihin? Voinko opiskella?

Yhteiskunnallisen yrityksen merkillä viestimme asiantuntijuuttamme ilman voiton tavoittelua. Tuotamme vaikuttavia palveluita ihmisen ehdoilla. Olemme myös reilu työnantaja ja kannamme vastuuta henkilöstöstämme. Olemme luoneet uusia toimintamalleja ja työkaluja mielenterveystyöhön yhdessä alueen muiden mielenterveysalan toimijoiden, kuntien ja oppilaitosten kanssa. Kehitämme jatkuvasti vaikuttavuuden arviointia ja olemme halukkaita myös jakamaan saavuttamiamme innovaatioita ja kehittämiämme työkaluja. Yhteiskunnallinen yritys -merkki yhdistää samanlaisista arvoista ponnistavia organisaatioita ja mahdollistaa yhteisen oppimisen.

Uusi suunta

Olen vuosien aikana keskustellut usean toipumisprosessin läpikäyneen asiakkaan kanssa. Jokainen heistä on tuonut esille, että oman elämän suunnanmuutos alkoi omasta sairaudesta vastuun ottamisesta. Yksi henkilö kuvasi myös osuvasti identiteettityötään sanomalla, ”Oma kuntoutumiseni alkoi siitä, kun aloin murtautua ulos mielenterveysumpiosta ja harrastaa ja toimia erilaisissa yhteisöissä ja erilaisessa roolissa”. Tämä ajatus kuvaa minusta hyvin henkilökohtaista toipumisen prosessia ja vahvistaa oman toimintamme tavoitteita.

Oman sairaudesta erillisen minäkuvan löytyminen voi olla ajoittain vaikeaa esimerkiksi psyykkisestä sairaudesta johtuvan leimaantumisen takia. Sairastuminen voidaan kokea häpeälliseksi ja ihmisen itsetuntoa eivät aina tue yhteiskunnan asettamat rakenteet ja hoitojärjestelmät, jolleivat ne tue riittävästi henkilön identiteettityötä, osallisuutta ja valtaistumista.

Se, että päättää itse, voi olla myös vaikeaa. On helppoa luovuttaa vastuunsa viranomaisille ja järjestelmälle, jos ihminen ei näe omaa arvoaan tulevaisuudessa ja ympäristössään yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä. Ihmissuhteet, itsemääräämisoikeus, toivo ja usko omiin mahdollisuuksiin ja merkityksellinen tekeminen ja elämä kuuluvat kaikille ja sairastuneen voi olla vaikea jäsentää omaa prosessiaan ilman ammattilaisen ja vertaisen tukea.

Joskus asiakkaamme elämän aakkoset ovat hallussa, joskus vielä haussa. Joskus polun varrella voi tulla takapakkiakin, mutta kaikkien vaikeuksien jälkeen on mahdollista taas nousta jaloilleen. Meitä saa lähestyä esimerkiksi yhteistyötoiveiden merkeissä tai ihan vaan vaikka keskustellakseen mielenterveyteen liittyvistä asioista.

Lue lisää Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisesta säätiöstä

 

Jaa artikkeli