Niemikotisäätiö tukee Helsingin mielenterveysasiakkaita

transparent image

Helsingin kaupungin tytäryhteisö Niemikotisäätiö tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä ja auttaa mielenterveyskuntoutujia esimerkiksi asumispalvelujen avulla. Vuosittain jopa 2000 aikuista helsinkiläistä käyttää säätiön palveluja.

– Asiakkaamme ovat keskenään hyvin erilaisia sekä iältään, ammattitaustoiltaan että sairausdiagnooseiltaan. Tarjoamme tuettuja asumispalveluita erilaisin tukimuodoin. Pidämme myös yllä työ- ja päiväkeskuksia, ja järjestämme valmennusta ja ohjattua vapaa-ajantoimintaa. Työmme on laajaa ja monipuolista, toiminnanjohtaja Seppo Eronen kertoo.

Niemikotisäätiön asiakkaat ovat ennen muuta mielenterveysasiakkaita, mutta työkeskusten kautta asiakkaita ovat myös yritykset, jotka ostavat keskusten palveluja.

– Työkeskuksissa muun muassa kootaan, tarroitetaan ja pakataan tavaraa. Esimerkiksi Naisten Kympin reput pakataan meillä. Mielenterveyskuntoutuja voi testata omaa työkuntoaan työkeskuksissa. Kunnostaan riippuen kuntoutuja voi joko edetä keskuksesta opiskelemaan ja työelämään saakka tai saada keskuksesta mielekästä sisältöä päiväänsä. Tarjoamme turvallisen yhteisön, jossa omaa jaksamista voi kokeilla. Työelämätaidoiltaan kuntoutujissa on varsin osaavia henkilöitä, ja he osallistuvat myös säätiön toiminnan pyöritykseen esimerkiksi toimistossa, tietotekniikan alalla tai keittiössä, Eronen toteaa.

Kuntoutuksen ohella Niemikotisäätiö panostaa ennaltaehkäisyyn.

– Tavoitteemme on esimerkiksi jatkossa palkata muutamia nuoria kesätyöntekijöiksi, koska uskomme työkokemuksen auttavan nuoria työllistymään. Tämä myös omalta osaltaan ehkäisee syrjäytymistä.

Niemikotisäätiöllä on 1600 asiakaspaikkaa ja vuosittain noin 2000 asiakasta. Tämä tekee siitä yhden maamme suurimmista mielenterveysalan toimijoista.

– Olemme hallinnollisesti säätiö ja osa Helsingin kaupunkikonsernia. Emme kerää voittoa, vaan kaikki ylijäämä käytetään toiminnan kehittämiseen. Verot maksamme tietysti Suomeen, ja hankinnoissamme suosimme suomalaista. Meillä on noin sata työntekijää, joiden työsuhteet ovat tyypillisesti olleet hyvin pitkiä. Työntekijämme ovat kyselyjen mukaan tyytyväisiä työkulttuuriimme, ja sitoutuminen on molemminpuolista. Panostamme henkilöstökoulutukseen ja työhyvinvointiin, ja työntekijämme pääsevät osallistumaan päätöksentekoon ja vaikuttamaan työnsä sisältöön.

Jatkuvan kehittymisen ja osallistumisen halu

Asiakkaan kuunteleminen auttaa kehittämään palveluja.

– Innovointi on työmme primus motor. Pyrimme huomioimaan mielenterveyskuntoutujia kokemusasiantuntijoina kehitystyössämme. Työmme on onnistunut, kun asiakkaamme kuntoutuminen on edennyt ja myös yhteiskunnallinen asema kohentunut, Eronen pohtii.

Niemikotisäätiö etsii omalta osaltaan ratkaisuja yhteiskuntamme ongelmiin. Mielenterveyskuntoutujien elämäntilanne on usein hyvin vaikea, ja apua tarvitaan asumiseen, työntekoon, opiskeluun, arjen sujumiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Kesäkuun alussa 2016 Niemikotisäätiö sai Yhteiskunnallinen yritys -merkin, jota he käyttävät viestinnässään ja markkinoinnissaan kotisivuilla, sähköpostissa ja julkaisuissa.

– Olemme jatkuvasti kuulolla, mitä yhteiskunnassamme tapahtuu, ja pohdimme omaa rooliamme. Otamme aktiivisesti kantaa asioihin, ja kiinnitämme päättäjien huomiota arvovalintoihin. Toivon, että yhteiskunnalliset yritykset voisivat yhdessä vaikuttaa esimerkiksi kilpailutusten kriteereihin. Palveluntuottajien eettiset toimintaperiaatteet tulisi jatkossa huomioida alan kilpailutuksissa yhtenä kilpailukriteerinä. Onhan eettinen kuluttaminen muutenkin vahvassa kasvussa yhteiskunnassamme, Eronen pohtii.

http://niemikoti.fi/

Teksti: Päivi Brink
Kuva: Niemikotisäätiö

Jaa artikkeli