Merkityksellisestä työstä elämäniloa ja arvoa – Jyränkölän setlementti

transparent image

Tuoreen Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkihaltijan, Jyränkölän setlementin riveissä työskentelee yli sata vapaaehtoista. Vuonna 1944 perustetun yleishyödyllisen yhdistyksen toimitusjohtaja Kari Hahl kertoo, miksi niin monet suomalaiset tahtovat nykyään mukaan vapaaehtoistyöhön.

Monelle meistä työn mielekkyyttä lisää työpaikan arvot sekä kokemus oman työn merkityksellisyydestä. Yhä useammin merkityksellisyyttä haetaan kuitenkin työpaikan ulkopuolelta, esimerkiksi vapaaehtoistyön muodossa. Vapaaehtoistyö onkin ollut huimassa kasvussa viime vuosina; Kepa ry:n tekemän selvityksen mukaan vuonna 2014 vapaaehtoistyötä tehtiin yhteensä 90 000 tuntia, kun taas vuonna 2016 määrä nousi jo 460 000 tuntiin. Tämä ei tule yllätyksenä Kari Hahlille: ”Vapaaehtoistyö tuo sisältöä elämään ja antaa usein tekijälleen enemmän kuin tämä uskoisikaan”.

Hahlia itseään motivoi kokemus siitä, että hänen työllään on yhteiskunnallista merkitystä. Myös setlementin arvoilla on väliä: ”Mieleenpainuvin muistoni yhdistyksestämme on, kun Jyränkölä täytti 70 vuotta. Markkinoimme toimintaamme ja saimme olla ylpeitä siitä ihan luvan kanssa. Työntekijämme pääsivät esimerkiksi kertomaan, mitä he Jyränkölässä eniten arvostavat. Minua hämmästytti huomata, kuinka ylpeitä he olivat setlementin arvoista. Se sykähdytti”, muistelee Hahl.

Yksi Jyränkölän tärkeimmistä arvoista on elämänilo, jota halutaan välittää niin organisaation sisäisen toiminnan kautta kuin asiakkaiden kanssa työskennellessäkin. ”Meidän työssämme ihminen tulee ensin. Jokaisella ihmisellä pitää olla mahdollisuus kehittää ja toteuttaa itseään. Näitä periaatteita noudattamalla tähtäämme siihen, että Jyränkölässä viihtyvät kaikki työntekijöistä asiakkaisiin”, Hahl kuvailee.

Vapaaehtoistyö rikastuttaa elämää

Jyränkölä on suuri toimija pienellä paikkakunnalla ja siten osa monen ihmisen arkea. Yhdistys toimii pääsääntöisesti Heinolassa, mutta hoivapalveluiden ja päihdetyön osalta koko Päijät-Hämeen maakunnassa. Mukana toiminnassa on yli sata vapaaehtoistyöntekijää palkattujen työntekijöiden lisäksi. Vapaaehtoistyö rikastuttaa tekijöiden elämää monella tavalla – se rytmittää elämää ja tarjoaa tapoja kohdata uusia ihmisiä ja luoda yhteisöllisyyttä. Useat Jyränkölän vapaaehtoisista ovat yli 63-vuotiaita: ”Vaikka palkkatyöt loppuvat, ihmiset haluavat mielekästä toimintaa sen tilalle”, Hahl tietää kertoa.

Jyränkölässä vapaaehtoiset pääsevät mukaan monenlaiseen toimintaan, kuten vammaisten hoiva-avustukseen, ystäväpiirikerhoihin, ulkoilu-, juttelu ja pelailuseuraksi sekä järjestämään erilaisia tilaisuuksia. Jotkut osallistuvat myös saattohoidon vapaaehtoistyöhön. Osa vapaaehtoisista työskentelee päivittäin, mutta monet osallistuvat toimintaan tapahtumakohtaisesti sosiaalisen median kautta. Uudet vapaaehtoiset ovatkin aina tervetulleita Jyränkölään. Hahlin mukaan vapaaehtoisten omat verkostot ovat tärkein kanava uusien vapaaehtoisten hankkimiseen, mutta viidakkorummun lisäksi Jyränkölä hyödyntää tarkoitukseen kaikkia sosiaalisen median kanavia ja paikallista lehteä.

Hahlin mukaan setlementin kaikessa toiminnassa luotetaan ihmisten omiin voimavaroihin vastata haasteisiin ja ratkaista ongelmat. Vapaaehtoiset saavat esimerkiksi itse määritellä, milloin he tekevät työtä ja paljonko he haluavat käyttää aikaansa siihen. Vapaaehtoistyötä koordinoivien täytyy kuitenkin olla tarkkana, etteivät vapaaehtoiset työskentele yli omien voimavarojensa, sillä auttamisen halu on suuri.

Mukana yhteiskunnan muutoksessa

Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat Jyränkölän toimintaan. Esimerkiksi vuonna 2015 monipuolinen maahanmuuttajatyö sekä kahden vastaanottokeskuksen kanssa työskentely muuttuivat olennaiseksi osaksi Jyränkölän toimintaa. Tulevina vuosina uudet sote-ratkaisut taas vaikuttavat esimerkiksi setlementin järjestämiin asumis- ja hoivapalveluihin. Valtion myöntämillä rahoituksilla on myös jatkuvasti vaikutusta esimerkiksi kansalaisopiston toimintaan. Lisäksi työllisyystilanne ja erilaiset työllistymisen tavat muokkaavat Jyränkölän toimintaa.

Hahl toivoo Jyränkölän setlementin rakentavan siltoja erilaisten ihmisryhmien välille ja luovan paikkoja, joissa toisilleen tuntemattomat ihmiset voivat tulla yhteen. Jyränkölä on osa kansainvälistä setlementtiliittoa, jonka ensi kesän yleiskokouksen teema on ”Let’s make democracy great again”. Teema kuvastaa osuvasti sitä, miten setlementti haluaa kansalaisvaikuttamisen ja yhteisöllisyyden lisääntyvän entisestään.

Jyränkölän setlementin vanhus- ja ravintolapalveluille on myönnetty Avainlippu osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Lisäksi Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa ihmisiä näkemään, etteivät setlementin toiminnasta tulevat rahat mene omistajien taskuun vaan yhteiskunnalliseen hyvään. Jyränkölässä pyritään luomaan kestävää yhteiskuntaa hyödyttävää palveluntuotantoa. ”Sen lisäksi, että merkit kertovat meistä paljon kuluttajille, ne myös motivoivat meitä jyränköläläisiä ohjaamaan toimintaamme merkkien arvojen mukaisesti”, Hahl toteaa.

Lue lisää Jyränkölän setlementistä

 

Kuva: Riitta Supperi / Finland Promotion Board

 

Jaa artikkeli