Liikuntakyky tuo ilon takaisin elämään – tekonivelsairaala Coxa

transparent image

Tekonivelsairaala Coxa on Suomen ainoa puhtaasti tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala. Tekonivelleikkaus tuo helpotusta potilaan kipuihin ja palauttaa arjen toimintakyvyn. Coxan markkinointipäällikkö Roope Tähkä kertoo lisää sairaalan toiminnasta ja tavoista vaikuttaa yhteiskuntaan.

Coxan vanhin potilas on tähän mennessä ollut 102-vuotias. Tekonivelleikkauksen ansiosta hän pystyi elämään omassa kodissaan 105-vuotiaaksi. Leikkauksella huolehditaan siitä, että potilaat pysyvät liikuntakykyisinä mahdollisimman pitkään. Se vaikuttaa niin elämänlaatuun kuin -iloonkin.

Coxan nimi tulee latinasta ja tarkoittaa tietysti lonkkaa. Vieraskielisestä nimestämme huolimatta olemme suomalainen, sataprosenttisesti julkisomisteinen toimija, jonka voitot palautuvat suomalaiseen yhteiskuntaan. Coxan Tampereen sairaalassa ja etäpoliklinikoilla muualla Suomessa työskentelee yli 220 alan huippuosaajaa. Ammattilaisemme tekevät yli 4000 tekonivelleikkausta vuosittain.

Nopea liikkeelle lähteminen on osa parasta hoitoa

Meidän tavoitteemme on antaa potilaille parasta mahdollista hoitoa. Monet Coxan potilaat ovat yllättyneet siitä, kuinka nopeasti he ovat päässeet leikkauksen jälkeen liikkeelle – osa potilaista jopa kävelee itse valvomosta huoneeseensa. Jotta kuntoutuminen käynnistyy hyvin, on äärimmäisen tärkeää ryhtyä heti liikkumaan. Tämä tapahtuu tietysti ammattilaistemme ohjauksessa. Pidämme potilaistamme huolta kotiuttamisen jälkeenkin ja vastaamme heidän kysymyksiinsä puhelinneuvonnassa.

Hoidamme Coxassa kaikenlaisia nivelvaivoja, jotka vaativat tekonivelleikkausta. Leikkauksesta saa apua niin työn aiheuttamiin kulumiin kuin synnynnäisiin vikoihin. Kohtaamme potilaamme arvojemme mukaan kunnioittaen, avoimesti ja ennakkoluulottomasti.

Tutkimus tuo lisävastuuta

Teemme Coxassa myös kansainvälisesti merkittävää tutkimustoimintaa. Esimerkiksi ortopedimme Saara Ketolan väitöskirja olkapään hankausoireyhtymästä on palkittu parhaana Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maineemme onkin kiirinyt maailmalla niin, että nykyisin meiltä ostetaan osaamista ja koulutusta kansainvälisesti. Näkyvin esimerkki on Armeniassa kaksi vuotta toiminut Nairi Coxa -sairaala, jonka tekonivelkirurgit ja muut hoitotiimin jäsenet ovat Coxan huippuammattilaisten kouluttamia.

Jaamme mielellämme osaamistamme muille tekonivelkirugian ja siihen liittyvän hoitoketjun ammattilaisille. Huippuyksikön maine on tuonut myös lisävastuuta, sillä Coxaan keskitetään Suomessa yhä enemmän kaikkein vaikeimpia tekonivelleikkauksia. Haluamme tulla tunnetuksi kaikkialla tekonivelkirurgian kotina – paikkana, jossa alan paras tieto ja osaaminen asuu.

Vaikutamme ihmisen kautta koko yhteiskuntaan

Mittaamme ja peilaamme toimintaamme jatkuvasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kautta. Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntäminen osoittaa meille konkreettisesti sen, että teemme yhteiskunnan kannalta tärkeää työtä monella mittarilla. Kun esimerkiksi potilaan toimintakyky paranee, hänen sairaspoissaolonsa vähenevät. Kipujen hälvetessä ei ole enää tarvetta toistuviin lääkärikäynteihin. Kun kivut ovat poissa, arki ja harrastaminen muuttuvat taas nautinnollisiksi.

Yksilöllisen, tutkitun ja erittäin korkealaatuisen hoidon ansiosta tarjoamme ihmisille uuden mahdollisuuden liikkumiseen ja elämisen ilon löytämiseen. Toimintamme on yhteiskunnallista – siitä hyötyvät yhtä lailla potilaat ja heidän läheisensä kuin koko yhteisökin.

Tekonivelsairaala Coxa on mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa, joka nostaa esiin hyvää tekeviä yhteiskunnallisia yrityksiä. Nämä yritykset ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia, toimivat vastuullisesti ja käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Hyvät yritykset tunnistat Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Jaa artikkeli