Kotimaista energiaa jätteestä

Vantaan Energian vuonna 2014 valmistunut jätevoimala tuottaa Avainlippu-merkkiä kantavaa Uusiosähköä ja Uusiolämpöä kotitalouksien jätteestä. Jäte polttoaineena korvaa fossiilisia tuontipolttoaineita, kuten kivihiiltä ja maakaasua. Kotimainen huoltovarmuus on parantunut ja samalla voimala on ympäristöteko.

Jätevoimalat ovat yleistyneet maailmalla viime vuosina. Esimerkiksi Saksassa, Belgiassa ja Ruotsissa kotitalouksien jätteestä 99 % menee joko kierrätykseen tai polttolaitoksiin. Kaatopaikalle menevän kotitalousjätteen määrä on siis monissa maissa hyvin pieni, Suomessa kaatopaikkajätteen osuus oli vuonna 2012 33 %. Jätevoimalan avulla lukua saadaan laskemaan oleellisesti lähivuosien aikana.

Roskan uusi elämä

Roskat saavat jätevoimalassa uuden elämän. Roskan matka alkaa useimmiten tavallisen suomalaisen perheen keittiöstä, jossa sekajätteestä lajitellaan suomalaisille tuttuun tapaan lasit, metallit, paperi ja pahvit sekä biojäte. Myös vaarallinen jäte lajitellaan. Jäljelle jäävän jätteen voi hyvällä omalla tunnolla laittaa roska-astiaan, jonka roska-auto noutaa. Pääkaupunkiseudulla roskat voimalaan kuljettaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Länsi- sekä Itä-Uudenmaan alueella toimii Rosk’n Roll Oy.

Roska-auto kuljettaa jätepussit Vantaalla sijaitsevalle voimalalle, jossa ne kipatan vastaanottohallin kautta voimalan bunkkeriin. Alipaineistusta hallista hajut eivät pääse leviämään ympäristöön. Jäte varastoidaan 38 metriä syvään bunkkeriin, jossa rautaiset kahmarit sekoittavat jätettä tasalaatuiseksi. Kahmarit nostavat jätettä kolmesti tunnissa polttoon. Arinalla jäte palaa 1000 asteessa muuttuen voimalan prosesseissa uusiosähköksi ja uusiolämmöksi.

Ympäristövaikutukset

Jätevoimalassa poltetaan 1.5 miljoonan ihmisen jätteet. Voimalaan tuodaan keskimäärin 185 jäteautollista roskaa vuorokaudessa, josta vuositalossa tuotetaan 920 gigawattituntia (GWh) kaukolämpöä ja 600 GWh sähköä. Määrä vastaa noin puolta Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä ja noin 30 prosenttia Vantaan vuotuisesta sähköntarpeesta.

Sen lisäksi, että sekajäte ei enää päädy kaatopaikalle on jätteenpoltolla myös muita edullisia ympäristövaikutuksia. Jätevoimalan ansiosta Vantaan Energia arvioi fossiilisten polttoaineiden käyttönsä vähenevän 30 % ja hiilioksidipäästöjen vähenevät 20 %.

Turvallinen jätevoimala 

Jätevoimala on herättänyt myös keskustelua suunnittelustaan lähtien ja sen turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin on suhtauduttu vakavasti. Jätteenpolttoa määrittelee EU:n jätteenpolttoasetus, joka on monelta osin tiukempi kuin muun tyyppisiä suuria polttolaitoksia koskeva asetus. Asetus säätää tarkat raja-arvot muun muassa hiukkasille sekä rikki- ja typpipäästöille, joita voimalan piipusta saa ilmaan tulla. Voimalan rakennusvaiheessa suodattimiin on panostettu erityisen paljon ja päästöt on saatu esimerkillisen alhaiselle tasolle paljon alle vaadittujen raja-arvojen.

Katso miten voimala toimii

Lue lisää www.uusioenergia.fi

Jaa artikkeli