Kohti pykälää parempaa maailmaa – Honkalampi-säätiö

transparent image

Honkalampi-säätiötä vie eteenpäin vahva tahto rakentaa kaikkein heikoimmillekin sopivaa yhteiskuntaa. Erityistä tukea tarvitsevat asiakasryhmät saavat konsernin kautta apua jokapäiväisen elämän sujumiseen. Talousjohtaja Satu Turunen kertoo lisää Honkalammen toiminnasta.

Honkalampi-säätiö sr perustettiin vuonna 1991. Alun perin meidän toimintamme lähti liikkeelle vammaisten ja kehitysvammaisten palveluista, mutta vuosien saatossa olemme kasvaneet valtakunnalliseksi, laaja-alaiseksi sosiaalialan toimijaksi, joka tarjoaa ihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita useilla eri elämänalueilla. Tänä päivänä kuka tahansa meistä voi törmätä Honkalampi-konsernin tuotteisiin tai palveluihin.

Kaikkia elämässä vastaan tulevia mutkia ja kuoppia on mahdotonta ennakoida, ja siksi meiltä Honkalammelta saa apua ja tukea elämän eri vaiheissa ja tilanteissa. Tarjoamme ratkaisuja tuettuun asumiseen, henkilökohtaiseen apuun, työllistämis- ja HR-toimintaan, terapiaan ja kuntoutukseen sekä kommunikaatioon ja päihdeongelmiin yli 450 ammattilaisen voimin.

Hallinnoimme myös kehittämishankkeita yhteistyössä eri tahojen kanssa, joista uusimpina mainittakoon digitalisaation mahdollisuuksia tutkivat Roboapu ja Digillä osallisuuteen -hanke. Kehitystyömme tuloksena on vuosien saatossa syntynyt useita palveluja ja toimintamalleja, jotka ovat antaneet suuntaa koko sosiaali- ja terveysalan kehitykselle.

Meidän mielestämme itsensä ja unelmiensa toteuttaminen ei saa kaatua tuen puutteeseen tai olla olosuhteista kiinni. Jokaisella pitää olla mahdollisuus toteuttaa oman näköistään elämää ja me Honkalammella autamme siinä.

Tavoitteena tasa-arvoinen yhteiskunta

Tavoitteenamme on olla mukana kehittämässä esteetöntä yhteiskuntaa. Esimerkiksi fysio- ja toimintaterapian avulla asiakkaamme saavat apua liikkumisen haasteiden selättämiseen. Spesion avustajapalvelut auttavat taas osaltaan siinä, että jokaisella on fyysisistä rajoitteista huolimatta mahdollisuus elää yhteiskunnan tasaveroisena jäsenenä.

Meidän kodeissamme Pohjois-Karjalassa kehitysvammaiset tai muuten vammautuneet asukkaat pystyvät elämään itsenäistä elämää yhteisön jäsenenä. Honkalammen asumispalvelujen henkilökunta ei holhoa tai päätä mitään asukkaiden puolesta, vaan jokainen asukas on oman elämänsä päähenkilö. Evantian puhevammaisten ja viittomakielen tulkit auttavat kommunikoinnin haasteissa.

Madallamme myös sosiaalisia rajoitteita. Niitä voivat olla vaikkapa päihde- tai mielenterveysongelmat, käytöshäiriöt, työttömyyteen tai syrjäytymiseen liittyvät haasteet. Näitä ratkotaan asiakkaiden tukena muun muassa Kostamokodin päihdepalveluissa, Fondon psykoterapioissa tai Nepsy-valmennuksen keinoin.

Kaski, Juhta ja Ehta taas ovat asiantuntijoita, kun puhutaan työvalmennuksesta, työhön kuntoutuksesta, opintojen suunnittelusta tai rekrytoinneista. Nuorten työpajat ja etsivä nuorisotyö puolestaan toimivat syrjäytymisvaarassa olevien, tai vielä yhteiskunnassa paikkaansa hakevien nuorten tukena.

Pyyteetöntä työtä toisten hyväksi

Meille ei riitä, että pelkästään täyttäisimme lain vaatimukset, vaan tahdomme muuttaa maailmaa toiminnallamme. Siksi meille onkin myönnetty yhteiskunnallinen yritys -merkki. Olemme mukana porukassa, joka tekee vastuullista työtä ja pyrkii kohti pykälää parempaa maailmaa. Pidämme heikompien puolta ja kuuntelemme heidän tarpeitaan.

Emme keskity pelkästään kasvukeskuksiin, vaan palvelemme ihmisiä heidän omalla kotiseudullaan ja pyrimme huomioimaan ekologiset vaihtoehdot kaikessa tekemisessä. Yhteiskuntavastuullisuus, esteettömyys sekä sujuva arki ovat meille tärkeitä arvoja. Korkea laatu on syvällä Honkalampelaisen työkulttuurin ytimessä – meidän työntekijämme tekevät työtä sydämellä.

Ajattelemme Honkalammella, että tehtävämme on raivata yhteiskunnan esteitä heikommassa asemassa olevien tieltä. Meille suuria onnistumisia ovat, kun vaikkapa kehitysvammainen nuori pääsee muuttamaan ensimmäiseen omaan kotiinsa tai avullamme on löydetty puhevammaiselle lapselle ja hänen perheelleen yhteinen tapa kommunikoida.

 

Honkalampi-säätiö on mukana Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjassa, joka nostaa esiin hyvää tekeviä yhteiskunnallisia yrityksiä. Nämä yritykset ratkovat yhteiskunnan ja ympäristön ongelmia, toimivat vastuullisesti ja käyttävät vähintään puolet voitostaan toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Hyvät yritykset tunnistat Yhteiskunnallinen yritys -merkistä. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Jaa artikkeli