Kehitysvammaiset tasavertaisina toimijoina yhteiskunnassa – Rinnekoti

transparent image

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen ja kotimainen kehitysvammapalveluja tarjoava yhteiskunnallinen yritys ja yleishyödyllinen palvelusäätiö. Rinnekodin palveluliikenteen johtaja Leila Rutanen kertoo yrityksen toiminnasta.

Rinnekodin taival sai alkunsa 90 vuotta sitten osana Helsingin Diakonissalaitoksen toimintaa. Säätiön ensimmäinen johtaja oli sisar Aino Miettinen, jonka ajatukset elävät yhä toiminnassamme. Tavoitteemme on, että asiakkaamme voisivat osallistua oman yhteisönsä lisäksi laajemmin yhteiskunnan toimintaan ja elää hyvää elämää muuttuvassa maailmassa, sen täysivaltaisena jäsenenä.

Nykyään Rinnekodin lähes 80 toimintayksikön palvelujen piirissä on noin 3500 kehitysvammaista henkilöä, noin 60 eri kunnan asiakasta. Asiakkaita on lapsista vanhuksiin. Olemme erikoistuneet kehitysvammaisiin henkilöihin, joilla voi olla hyvinkin runsaasti palvelutarpeita.

Tänä päivänä suuntaus esimerkiksi kehitysvammaisten asumisessa on se, että asumispalveluyksiköt rakennetaan muun asutuksen joukkoon. Asumispalveluyksiköissämme on koti noin 15 henkilölle. Tarjoamme kehitysvammaisille myös työllistymistä ja osallisuutta edistäviä palveluija. Rinnekoti on Suomen suurin kehitysvamma-alan työssäoppimisympäristö: asiakkaamme voivat esimerkiksi olla työhönvalmentajansa kanssa töissä vaikkapa kahvilassa tai kaupassa.

Asiakkaat kokemusasiantuntijoina

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki on todiste toimintamme yhteiskunnallisesta merkityksestä, tuotammehan palveluja henkilöille, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Tarjoamamme kehitysvammapalvelut tuottavat vain kohtuullista voittoa, joka palautuu palvelujen käyttäjille, kun kehitämme heille suunnattuja palveluja.

Tuottoja käytetään esimerkiksi omarahoitusosuuksina yleishyödyllisiin kehittämisprojekteihin, joita ovat esimerkiksi Erityinen sisaruus -projekti, Norio-keskuksen harvinaissairaiden tieto-, tuki- ja neuvontapalvelut ja uudenlaisten palvelujen kehittäminen. Uudenlaisia palvelujamme ovat mm. kehitysvammaisten lasten asumispalvelut, ja lisäksi kehitämme monipuolista valikoimaa erilaisia asumispalveluja lähinnä tuen ja avun tarpeen mukaisesti ja jopa yksilöllisesti räätälöiden. Toteutamme myös vähäosaisten kehitysvammaisten henkilöiden elämän haaveita.

Yhteiskunnallisena yrityksenä henkilökuntamme on mukana päätöksenteossa ja toimintamme kehittämisessä. Lisäksi palvelujemme käyttäjät, kehitysvammaiset henkilöt ovat mukana kehittämisessä – he toimivat kokemusasiantuntijoina.

Vastuullisena toimijana koulutamme henkilökuntaamme paljon, sillä toimimme erittäin vaativien asiakkaiden kanssa. Satsaamme henkilökunnan täydennyskoulutukseen, joka menee asiakkaidemme hyväksi. Yhtenä esimerkkinä tästä on vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien koulutus. Näemme, että kommunikaatiolla on suuri merkitys osallisuuteen yhteiskunnassamme. Rinnekodissa työskentelee kaikkiaan noin 1200 sote-alan ammattilaista.

Osallistavaa arkea kehitysvammaisille

Viime vuonna Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Se edistää, suojelee ja takaa vammaisille henkilöille kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Haluamme olla edistämässä kehitysvammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia ja osallisuutta yhteiskuntaamme.

Olemmekin olemassa juuri sitä varten, että voimme tuottaa kehitysvammaisille henkilöille palveluja, sujuvoittaa heidän arkeaan ja mahdollistaa heidän osallisuutensa yhteiskuntaan. Toteutamme palveluitamme yksilöllisesti, ja asiakkaamme pääsee itse osallistumaan palvelujensa suunnitteluun. Emme siis tuota vain sitä, mitä ostaja-asiakas maksaa. Toimintaamme kuuluu aktiivinen yhteisöllinen toiminta, esimerkiksi asumispalveluissa teemme retkiä, joiden tarkoituksena on tuottaa iloa sekä samalla harjoittelemme toimimaan yhteiskunnassamme. Tehtävämme on hyvän elämän mahdollistaminen kehitysvammaisille henkilöille.

Lue lisää Rinnekodista

Jaa artikkeli