Kaunialan Sairaala vaalii yhteisöllisyyttä ja kodikkuutta

transparent image

Perinteikäs Kaunialan Sairaala Oy pitää yllä sotainvalidityöhön liittyvää veljeshenkeä myös laajennettuaan asiakaskuntaansa. Nykyään se tarjoaa hyvinkin eri ikäisten ja eri tilanteissa olevien asiakkaiden kuntoutus- ja hoivapalveluita.

Paras mahdollinen hoito vaatii jatkuvaa uudistumista.

Kaunialan Sairaala on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja. Tarjoamme kokonaisvaltaista hoitoa ja turvaa asiakkaillemme lähes 300 ammattitaitoisen työntekijän voimin, ja potilaspaikkoja meillä on noin 200. Kaunialan tuottamat palvelut on kehitetty vastaamaan sisällöltään ja laadultaan yhteiskunnan tarpeita, Kaunialan Sairaalan talous- ja hallintopäällikkö Markku Kiuru kertoo.

Kaunialan Sairaala sai oikeuden käyttää Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä syksyllä 2015. Kuntoutus-, hoito- ja hoivapalveluiden tarkoitus on taata Kaunialan asiakkaille hyvä, ihmisarvoinen ja virikkeitä sisältävä vanhuus. Kauniala jakaa kokemuksiaan hyvistä viriketoiminnoista kaikkien hoivakotien vapaasti kopioitavaksi. Sotainvalidien monipuolinen ja pitkään jatkunut kuntoutus on hyvä esimerkki onnistuneesta, yhteiskuntaa hyödyttäneestä toiminnasta, jossa ikäihmisten kotona selviytymistä ja toimintakykyä on onnistuttu ylläpitämään tehokkaasti.

Arkkitehti Lars Sonck suunnitteli Kaunialan Sairaalan kansallisromanttisen vanhan osan vuona 1910 Bad Grankulla -kylpyläksi viehättävään ja vehreään ympäristöön. Kylpylästä tuli vuonna 1946 Kaunialan sotavammasairaala, ja 1970–80-lukujen taitteessa rakennettiin laaja uudisosa. Nykyisen yrityksen, Kaunialan Sairaala Oy:n, omistavat Sotainvalidien Veljesliitto ry ja Vantaan kaupunki. Asiakaskunta on laajentunut sotainvalideista muihin ikäihmisiin lähinnä Vantaan seudulta.

Henkilöstö mukana ideoimassa palveluja

Innovointi on olennainen osa yhteiskunnallisten yritysten luonnetta. Kaunialassa palveluita ja käytettäviä menetelmiä kehitetään ja modernisoidaan jatkuvasti yhdessä henkilöstön kanssa.

– Työntekijät ovat itse laatineet hyvän hoidon teesit, jotka ovat esillä osastoilla. Vastuullisuus näkyy myös henkilöstön osallistamisessa ja oman työn laadun arvostamisessa. Monikulttuurisuus on mukana Kaunialan hoitotyössä monella tavalla. Hyvä tapa kotouttaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä yhteiskuntaan on taata kiinnostavat työtehtävät ja hyvät etenemismahdollisuudet, Kiuru sanoo.

Kaunialassa luodaan uudenlaisia, joustavia palveluja myös kotiin tuotavaksi. Viimeisimpänä on kehitetty KotiKauniala, joka tuo asiakkaan kotiin monimuotoisia palveluja, sekä interaktiivinen Palvelu-TV-konsepti.

– Kaunialan Sairaalassa tuntuu edelleen sotainvalidityöhön liittyvä veljeshenki. Kaveria ei jätetä -asenne elää nykyaikaan ja kaikkeen vanhusväestöön sovellettuna, Kiuru toteaa.

www.kauniala.fi

Teksti: Päivi Brink
Kuva: Kaunialan Sairaala

Jaa artikkeli