Ajankohtaista aiheesta: Työn tulevaisuus

Suomalaisen työelämän muutos hävittää ja synnyttää uusia työpaikkoja

Suomalaisen Työn Liiton teettämästä selvityksestä käy ilmi, että moni suomalainen näkee kasvavien työttömyyslukujen taustalla myös ahneutta. Suomalaisen työn muutos on viime vuosina näkynyt työelämässä vaikeina päätöksinä, joiden seurauksena on syntynyt työttömiä. Samaan aikaan yritysten arvioidaan luovan tänäkin vuonna lähes 200 000 uutta työpaikkaa.

Merkityksellisen ja arvokkaan työn manifesti

Tämä raportti on osa merkityksellistä ja arvokasta työtä käsittelevää sarjaa, jonka Suomalaisen Työn Liitto aloitti vuonna 2014 yhdessä kansainvälisen tutkimus- ja konsulttitoimisto The Futures Companyn kanssa.

Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna

Suomalaiset yritykset ja suomalainen työ menestyy tulevaisuudessa entistä paremmin, mikäli yrityskulttuurin muutosta ymmärretään paremmin, johtamiskulttuuria kehitetään entistä avoimemmaksi ja jo olemassa olevia asiantuntijaverkostoja hyödynnetään yhä laajemmin.

Teollisuusyritysten muuttuva innovaatioympäristö

Kun puhumme tulevaisuudesta, ymmärrämmekö tarpeeksi hyvin eri teollisuudenalojen taustalla vaikuttavat suuret trendit. Onko keskustelu digitalisaation vaikutuksista saavuttanut keskeiset toimijat, ja onko tarvittaviin toimiin ryhdytty ajoissa? Millainen rooli Suomelle sopisi parhaiten: ollaanko rohkea edelläkävijä, tehokas hyödyntäjä vai vaitonainen perässähiihtäjä?

Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelma

Suomalaisen Työn Liitto haluaa antaa oman panoksensa työn muutokseen liittyvään keskusteluun. Tämän ohjelman myötä nostamme esiin millaista on merkityksellinen ja arvokas työ (High Value Work ).

Työ automatisoituu, mutta miten käy työn tekemisen?

Etlan tutkimuksen mukaan automatisaatio uhkaa viedä yli kolmanneksen työpaikoista Suomessa 10–20 –vuoden aikana. Erityisen uhattuja ovat vähemmän kolutusta saaneet ja yksityisellä puolella työskentelevät työntekijät. Ei ihme, että Evan Arvo ja asennetutkimuksessa: Neljäs Suomi neljä kymmenestä arveli ihmistyön korvaamisen koneilla ja automatisaatiolla johtavan pysyvään suurtyöttömyyteen. Kysymys kuuluukin, onko enää työtä tulevaisuudessa, mitä tehdä? Vai pitäisikö puhua työ jakautumisesta uudella tapaa tai miksi sitä pitäisi kutsua? Varmaan vain on, että muutos on jatkuvaa.

Ovatko suomalaisen työn perinteiset arvot murtumassa?

Suomalaisen Työn Liiton teettämän selvityksen mukaan suomalaisten työhön liittyvissä arvoissa korostuvat edelleen perinteiseksi mielletyt ahkeruus, vastuullisuus ja tunnollisuus. Työn arvopohjan muutoksissa on kuitenkin ennusmerkkejä murroksesta: jopa viidesosa tulevaisuuden työntekijöistä on hylkäämässä perinteiset vaihtoehdot työn ensisijaisina arvoina.

Tutkimus: Työn arvojen monimuotoistuminen

Suomalaisyritysten ja koko kansakunnan edellytykset kilpailukykyiselle, innovatiiviselle ja tuottavalle työlle paranisivat, jos tulevaisuuden työ ymmärrettäisiin paremmin ja työntekijöiden odotuksia tulevaisuuden työltä osattaisiin hyödyntää avoimemmin. Tähän johtopäätökseen päädytään Suomalaisen Työn Liiton käynnistämän tulevaisuuden työtä tarkastelevan tutkimushankkeen ensimmäisessä osassa, jossa keskityttiin suomalaisten oman työidentiteetin muutoksiin ja tulevaisuusodotuksiin.