Ajankohtaista aiheesta: Design for Europe

Hallitusohjelma antaa arvoa muotoiluajattelulle

Muotoilun merkitys liiketoiminnan kehittämisessä, palveluiden sujuvoittamisessa ja innovaatioiden edistämisessä on kovassa kasvussa. Nyt myös tuore hallitusohjelma korostaa innovaatioiden merkitystä
suomalaisen yhteiskunnan voimavarana ja rohkaisee yrityksiä ja julkista sektoria kehittämään ihmislähtöisiä palveluita.