suomalainentyö.fi sinivalkoinenvalinta.fi avainklubi.fi madebyfinland.fi designfromfinland.com

Hyvät yritykset näkyviksi

Yhteiskunnalliset yritykset ovat esillä Hyvät yritykset näkyviksi -teemalla MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa koko viikon 9.5.–13.5.2016 sekä uusintana Avalta n. klo 15-16. Voit katsoa ohjelmajaksot lähetyksen lisäksi Katsomosta.

Hyvät yritykset näkyviksi

Yhteiskunnalliset yritykset ovat esillä Hyvät yritykset näkyviksi -teemalla MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa koko viikon 9.5.–13.5.2016 sekä uusintana Avalta n. klo 15-16. Voit katsoa ohjelmajaksot lähetyksen lisäksi Katsomosta.

hyvät-yritykset

Viimeaikainen keskustelu yritysvastuusta haastaa suomalaisyrityksiä tuomaan vahvemmin esiin rooliaan ja merkitystään osana yhteiskuntaa. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 88 prosenttia suomalaisista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää.

Yhteiskunnalliset yritykset toimivat vastuullisesti ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Nämä yritykset harjoittavat kestävää pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja käyttävät voitostaan vähintään puolet toimintansa kehittämiseen tai lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Merkin voi saada käyttöönsä yritys, joka on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia.

Lue lisää Yhteiskunnallinen yritys -merkistä
kaunialan sairaala

Huomenta Suomi -ohjelmassa 9.5. Kaunialan Sairaala

Kaunialan Sairaala Oy on pitkän linjan edelläkävijä hoiva- ja kuntoutuspalveluissa. Kaunialan Sairaalalle myönnettiin Yhteiskunnallinen yritys -merkki 2015. Yritys toimii yleishyödyllisenä yrityksenä, joka pohjaa toimintansa vastuullisuuteen ja ikäihmisten kunnioittamiseen.

Vanhusten laitoshoidosta puhutaan ikävällä äänensävyllä mediassa. Kaunialan Sairaala haluaisi kääntää keskustelun osaltaan positiiviseen sävyyn ja johtaa sitä myös uusille urille. Kaunialan Sairaala panostaa vanhusten hyvinvointiin. Heille on tärkeää saada vanhusten oma ääni kuuluviin, sotavammasta (20%) kärsivillä on subjektiivinen oikeus saada tällaista hoitoa, ja moni Kaunialan asukas on itse valinnut tulevansa Kaunialaan, vaikka vaihtoehtona olisi kuntien tarjoama kotipalvelu.

Kauniala voi osoittaa käytännössä, miten hyvin vanhukset voivat, jos ovat saaneet ja olleet jatkuvan kuntoutuksen piirissä jopa vuosikymmeniä. Moni Kaunialan asiakas elää paljon pidempään kuntouksen avulla verrattuna kotona asuviin vanhuksiin. Paras negatiivinen palaute potilailta on toiminnasta ollut se, että on jopa liikaa virikkeitä, kun on kaksi kertaa päivässä jotain ohjelmaa.

Kaunialan Sairaala on esillä MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa 9.5.2016 klo 6:50 ja 8:50. Ohjelmajakso on katsottavissa lähetyksen lisäksi Katsomosta.

Lue myös Kaunialan Sairaalasta tehty artikkeli Jussilehdestä

Katso jakso Katsomosta
veikkaus

Huomenta Suomi -ohjelmassa 10.5. Veikkaus

Suomalaiselle taiteelle, liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle varoja tuottava Veikkaus korostaa kaikessa toiminnassaan vastuullisuutta. Veikkaukselle myönnettiin Yhteiskunnallinen yritys -merkki 2015 osoituksena työstä, jota se tekee suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Veikkauksen varoilla laajasti erilaisia pieniäkin hankkeita Suomessa, ja pienikin rahoitus voi olla ratkaiseva jonkin kunnan tai kaupungin hankkeiden toteutumiselle. Millainen on rahan polku pelaajalta avustettavaan kohteeseen?

Veikkaus on esillä MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa 10.5.2016 klo 6:50 ja 8:50. Ohjelmajakso on katsottavissa lähetyksen lisäksi Katsomosta.

Lue Veikkauksesta tehty artikkeli Jussilehdestä

Entä mitä tarkoittaa etsivä nuorisotyö? Lue juttu Veikkauksen sivuilta.

Veikkaus järjestää myös tänä kesänä Unelmien kesäduuni -kampanjan nuorten työllistymisen edistämiseksi. Lue Veikkauksen Tiedottaja Pipsa blogikirjoitus Unelmien kesäduunista.

Katso jakso Katsomosta
eedi

Huomenta Suomi -ohjelmassa 11.5. Eedi Asumispalvelut

Espoon Diakoniasäätiön omistama Eedi Asumispalvelut tarjoaa palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. Eedi Asumispalvelut tarjoaa noin 100 mielenterveyskuntoutujalle palveluasumista ja työllistää yli 40 työntekijää. Yritys on käyttänyt Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä vuodesta 2015.

Viisi vuotta sitten perustettu Eedi on auttantut monia selviytymään haastavista elämäntilanteista.

Eedi on esillä MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa 11.5.2016 klo 6:50 ja 8:50. Ohjelmajakso on katsottavissa lähetyksen lisäksi Katsomosta.

Lue myös Eedi Asumispalveluista tehty artikkeli Jussilehdestä

Katso jakso Katsomosta
vastaamo_2

Huomenta Suomi -ohjelmassa 12.5. Vastaamo

Psykoterapiakeskus Vastaamo keskittyy mielenterveyspalveluiden parempaan saatavuuteen. Vastaamolle myönnettiin Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä 2014. Yrityksen tarkoitus on parantaa mielenterveyden hoito- ja kuntoutuspalveluiden saatavuutta sekä tehdä hyvää mielenterveyttä edistävää ja mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäisevää työtä.

20% Suomen väestöstä on tarve olla jonkun mielenterveyspalveluiden piirissä mutta palveluiden saatavuus on ollut perinteisesti vaikeaa. Vastaamo on vuonna 2011 perustettu perheyritys, joka haluaa tuoda palvelut saataville ja laajasti tarjolle eri paikkakunnille. Vastaamo työllistää 150 henkilöä ja sen verkkopalveluita käyttää yli puolimiljoonaa suomalaista. Toimintaa on jo monissa eri kaupungeissa ja tarkoitus on laajentaa toimintaa edelleen.

Vastaamo on esillä MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa 12.5.2016 klo 6:50 ja 8:50. Ohjelmajakso on katsottavissa lähetyksen lisäksi Katsomosta.

Lue myös Vastaamosta tehty artikkeli Jussilehdestä

Katso jakso Katsomosta
diacor 2

Huomenta Suomi -ohjelmassa 13.5. Diacor

Diacorin toiminnan missio on terveyden edistäminen ja hyvän tekemisen mahdollistaminen.

Helsingin Diakonissalaitoksen omistama Terveyspalveluyritys Diacor palauttaa osinkonsa Diakonissalaitokselle tukea tarvitsevien auttamiseen. Vuodesta 2012 lähtien Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä käyttänyt Diacor on Helsingin Diakonissalaitoksen tekemän työn taloudellinen moottori. Diacorin maksamista osingoista valtaosa käytetään kaikkein hädänalaisimpien ihmisten auttamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Diacor on esillä MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa 13.5.2016 klo 6:50 ja 8:50. Ohjelmajakso on katsottavissa lähetyksen lisäksi Katsomosta.

Lue myös Diacorista tehty artikkeli Jussilehdestä

 

 

Katso jakso Katsomosta

Osallistu keskusteluun

#yhteiskunnallinenyritys