suomalainentyö.fi sinivalkoinenvalinta.fi avainklubi.fi madebyfinland.fi designfromfinland.com

För finländskt arbete

Förbundet för Finländskt Arbete har i över hundra år arbetat långsiktigt och oavbrutet för finländskt arbete.

För finländskt arbete

Förbundet för Finländskt Arbete har i över hundra år arbetat långsiktigt och oavbrutet för finländskt arbete.

Medlemsföretag

Vår medlemskår består av allt mellan enmansföretag till stora företag och gemenskaper. Våra medlemmar har alla en vilja att arbeta för finländskt arbete och att dela med sig information om finländsk kunnighet.

Se vem som är medlem

Förbundets organ

En årligt tillvald fullmäktige besitter högsta beslutanderätten inom förbundet och under fullmäktigen fungerar styrelsen samt direktionerna för Nyckelflaggan, Design from Finland och Ett samhälleligt företag och förbundets personal.

Förbundets organ

Strategi

I enlighet med våra värden är det en hjärtesak för oss att främja finländskt arbete och dess framgång. Därför strävar vi efter att förnya det med hjälp av nya djärva sätt. Finländskt arbete är också internationellt och det har en förmåga att skapa effekter och betydelser samt välfärd för alla som kommer i beröring med det.

Vår strategi
Suomalaisen Työn Liitto - info

Förbundet för Finländskt Arbete

Förbundet för Finländskt Arbete har som sin uppgift att främja uppskattning och framgång för finländskt arbete. Vi representerar fler än 2800 medlemmar som är gemenskaper från olika branscher och allt ifrån mikroföretag till stora koncerner. De flesta av våra medlemmar har blivit beviljade ett eller flera av våra märken, dvs. Nyckelflaggan, Design from Finland och eller Ett samhälleligt företag.

Vi arbetar för att det i Finland ska finnas mer arbete och att arbetet som utförs i Finland ska vara lika betydelsefullt och värdefullt för alla parter. Det här syfte driver vi i form av följande tre verksamheter:

  1. Vi utför undersökningar och kommunicerar aktivt om olika ämneshelheter som på avsevärda sätt inverkar på framgången av det arbete som utförs i Finland.
  2. Vi administrerar och utvecklar kollektivmärken som vittnar om finländskt arbete.
  3. Vi driver samarbete med våra medlemsorganisationer i form av projekt och marknadsföringskampanjer både i Finland och utanför Finlands gränser. Samarbetsprojekten och -kampanjerna kretsar kring teman som har att göra med förändringar i anknytning till arbete i Finland samt värdesättningar som har att göra med finländskt ursprung.

Följ diskussionen