Mediaseuranta

Medialle - Suomalaisen Työn Liitto

Hyvinvarusteltu unelma

Jutussa esitellään Sinivalkoinen jalanjälki -mökkitutkimuksen tuloksia. Mökki tarkoittaa yhä useammalle suomalaiselle hyvin varusteltua vapaa-ajan asuntoa, johon halutaan mm. juokseva vesi, vesivessa ja suihku. Suomalaisista 30 prosenttia mökkeilee ympärivuotisesti.

Tunnista suomalainen

Artikkelissa esitellään erilaisia alkuperä- ja kotimaisuusmerkintöjä. Mukana on myös Avainlippu, jonka myöntää Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-toimikunta. Merkki voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle, jonka kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia.

Remontointi on helpoin tapa nostaa kodin arvoa

Suomalaisen Työn Liiton, Sinivalkoinen jalanjälki -tutkimus paljastaa, että suomalaisista 56 prosenttia hoitaa itse muun muassa ikkuna- ja oviremontit kotonaan. Liiton projektipäällikön Merja Mantilan mukaan suomalaisten varallisuudesta iso osa on kiinteistöissä, ja siksi remontointi on tärkeää jotta kodin arvo säilyy hyvänä. Joissakin tapauksissa arvoa pystytään jopa nostamaan remontin avulla. Rakentaminen ja remontointi lisää myös taloudellisia vaikutteita kotimaassa, sillä ne lisäävät työllisyyttä kun käytetään suomalaisia palveluita ja tuotteita. Sinivalkoinen jalanjälki -mökkitutkimus kertoo, että suomalaiset tekevät myös usein itse remonttinsa.

Mielipide: Kolmas sektori valmiiksi sote-kisaan

Kirjoittaja ottaa mielipidepalstalla kantaa sote-uudistukseen. Hänen mukaansa olisi tärkeää, että mahdollisimman moni kolmannen sektorin toimija saataisiin mukaan sote-palvelujen tuottajakaartiin. Kirjoittaja huomauttaa, että kolmatta sektoria edustavat parhaimmillaan yhteiskunnalliset yritykset, joita on runsaat 12 000. Näiden yritysten palvelut kattavat useitakin soten piiriin kuuluvia palveluita. Kirjoittaja muistuttaa myös, että Suomalaisen Työn Liitto tukee yhteiskunnallisten yritysten toimintaa, koska ne tarjoavat työllistymismahdollisuuksia myös fyysisistä tai henkisistä rajoitteista johtuen heikommassa asemassa oleville.

Remontointi on helpoin tapa nostaa kodin arvoa

Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -tutkimus paljastaa, että suomalaisista 56 prosenttia hoitaa itse muun muassa ikkuna- ja oviremontit kotonaan. Liiton projektipäällikön Merja Mantilan mukaan suomalaisten varallisuudesta iso osa on kiinteistöissä, ja siksi remontointi on tärkeää jotta kodin arvo säilyy hyvänä. Joissakin tapauksissa arvoa pystytään jopa nostamaan remontin avulla. Rakentaminen ja remontointi lisää myös taloudellisia vaikutteita kotimaassa, sillä ne lisäävät työllisyyttä kun käytetään suomalaisia palveluita ja tuotteita. Sinivalkoinen jalanjälki -mökkitutkimus kertoo, että suomalaiset tekevät myös usein itse remonttinsa.

Tutkimus: Ulkohuussi ei enää kelpaa suomalaiselle

...useampi suomalainen kaipaa mökilleen mukavuuksia, kuten sisävessaa, koska mökkiä käytetään yhä enemmän kesäaikojen ulkopuolella, selviää Suomalaisen Työn Liiton tekemästä tutkimuksesta. Jopa 70 prosenttia suomalaisista käyttää mökkiä kesäkuukausien ulkopuolella. Sisävessä löytyy joka n...

Kolmas sektori valmiiksi sote-kisaan

...59 prosentilla yrityksistä on yritysvastuustrategia. Toiminnasta syntyvä tuotto käytetään yrityksen henkilöstön ja toiminnan edelleen kehittämiseen. Suomalaisen Työn Liitto tukee yhteiskunnallisten yritysten toimintaa koska ne tarjoavat työllistymismahdollisuudet myös fyysisistä tai henkisistä raj...

Tutkimus: Valtaosa viihtyy mökillä myös kesän ulkopuolella – ”Mökeille kaivataan yhä enemmän mukavuuksia”

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 30 prosenttia suomalaisista viihtyy mökillä ympärivuotisesti. Suomalaisen työn liiton projektipäällikkö Merja Mantila kertoo, että tämän takia mökeille kaivataankin enemmän mukavuuksia, kuten sisävessaa ja juoksevaa vettä. Liiton tutkimuksen mukaan 56 prosenttia suomalaisista haluaa, että mökillä olisi sisävessa. Kuitenkin vain 26 prosentilla mökeistä sellainen löytyy: suurimassa osassa mökkejä on ulkohuussi.

Suomalaiset haluavat mökille sisävessan

Miltei 70 prosenttia suomalaista viettää mökillä aikaa myös kesäkuukausien ulkopuolella. Suomalaisen Työn Liiton projektipäällikkö Merja Mantila kertoo, että lisääntyneen käytön myötä mökeille kaivataan yhä enemmän mukavuuksia, kuten sisävessaa ja juoksevaa vettä. Suomalaisen Työn Liiton teettämästä mökkitutkimuksesta käykin ilmi, että yli puolet suomalaisista haluaisi mökilleen sisävessan.

Kesällä lautanen kevenee – terveystrendit näkyvät kesäruoassa

Helsingin yliopiston kansantieteen dosentti Maarit Knuuttila kertoo suomalaisten syövän nykyisin kesällä kevyemmin ja talvella tuhdimmin. Aiemmin maatalousvaltaisessa Suomessa tehtiin maatöitä kesän tullen pidemmälle iltaan, joten samalla myös syötiin talvea useammin. Knuuttilan mukaan aiemmin ei esim. uusiakaan perunoita odotettu samaan tapaan kuin nyt. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan nykyisin suomalaiset odottavat eniten juuri uusia perunoita. Artikkelin oheiseen faktaruutuun on listattu paikallisia ruokia, joita suomalaiset suosivat kesällä. Lähteenä on Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -tutkimus.

Lambille Allergia- ja astmaliiton tunnus

Lambin wc- ja talouspaperit ovat saaneet huhtikuussa Allergia- ja astmaliiton Allergiatunnuksen. Useiden Lambi-tuotteiden pakkauksissa on myös Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-merkki.

Suomalaiset ostavat vähäsuolaisia tuotteita, jos maku ei kärsi

Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimus selvitti suomalaisten ruokailutottumuksia. Tutkimuksesta selvisi, että suomalaisten kansantaudin eli korkean verenpaineen taustalla on liiallinen suolan saanti. Suomalaiset eivät kuitenkaan halua lopettaa suolan käyttöä, mutta 47 prosenttia ostaa vähäsuolaisia tuotteita. Liiton projektipäällikkö Merja Mantila kertoo, että terveellinen ruoka on suomalaisille tärkeää ja liiallisesta suolankäytöstä on valistettu vuosia. Suolan vähentäminen on nouseva ruokatrendi kansainvälisesti ja myös Suomessa vähentämiselle on tarvetta.

Kirjavieras: Talousopit uusiksi

Kirjavieras-palstalla aukeaman kokoisessa artikkelissa on vieraana yksi Talous kasvun jälkeen -kirjan (Gaudeamus) kirjoittajista, kestävän talouden tutkija Maria Joutsenvirta. Joutsenvirralta kysytään, vähenevätkö verotulot, jos talouskasvua ei tapahdu, ja miten julkiset palvelut tuotetaan uudessa taloudessa. Joutsenvirran mukaan verotuloja voitaisiin kerätä muun muassa ympäristöveroina ja nykyistä jyrkemmällä progressiolla. Palveluiden tuottajina voitaisiin käyttää yhteiskunnallisia yrityksiä ja muita sellaisia yhteisötalouden toimijoita, joiden toiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin.

Täysin kotimaiseen on mahdoton pukeutua

Toimittaja selvittää, mitä kotimaisuus vaatteissa oikein tarkoittaa ja mistä kotimaisia vaatteita löytyy. Hänen mukaansa todellisuudessa vain harva suomalaiseksi brändätty vaate on valmistettu Suomessa, ja usein vain tuotteen suunnittelu on tehty kotimaassa. Kainalojutussa kerrotaan Avainlipusta. Avainlippu-tunnus on kuluttajalle hyvä apu kotimaisen työn tunnistamiseen. Vaatevalmistajat voivat hakea tunnusta tuotteilleen Suomalaisen Työn Liitosta. Tunnus voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle, jonka kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia.

56 % suomalaisista haluaisi tämän mukavuuden mökilleen

...Kasvaneen käyttöasteen myötä mökille onkin alettu kaivata mukavuuden lisäämiseksi sisävessaa, ja joka neljänneltä sellainen jo löytyy, selviää Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksesta. Suomalaisen Työn Liiton teettämän mökkitutkimuksen mukaan yli puolet (56 %) suomalaisista haluaisi mökilleen s...

Mielipide: Sote ja valinnanvapaus

Paavo Kajander kirjoittaa mielipidepalstalla sote-uudistuksesta. Kolme eri toimijaa eli julkinen, yksityinen ja kolmas sektori kilpailevat palveluiden tuottamisesta. Kolmas sektori on joukko epämääräisiä toimijoita, mutta parhaimmillaan sillä tarkoitetaan yhteiskunnallisia yrityksiä. Yhteiskunnallisten yritysten toiminta pohjautuu eettisille periaatteille ja toiminnan tuottamilla tuotoilla kehitetään henkilöstöä sekä toimintaa. Suomalaisen Työn Liitto tukee niiden toimintaa. Myös EU tukee yhteiskunnallisten yritysten toimintamahdollisuuksia.